Tarany – Szent János, keresztelő

Tarany – Szent János, keresztelő
Búcsú
06-24
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
"Taran, a várnai perjelség kkori birtoka, tp-os hely volt. A XVII. sz.-ban nagyrészt luteránus lett. A török hódoltság után a berzencei plébánia pasztorálta, s vele együtt a zágrábi egyházmegyéhez tartozott. Önálló pléb. 1767-ben lett. 1777-ben visszakerült a veszprémi egyházmegyéhez. Régi tp. 1690 után elpusztult, mai tp-a 1763-ban épült. Barokk. Mj. Újjáépítve 1950-ben. 18x9 m. A szentélyben Dorfmeister freskó.Tit: Ker. Szt. János. Búcsú: jún. 24. Szi: júl. 26, Rn: ápr. 12. Akv: 1768-tól. Hsz: 1690 (1711). "

Plábániák

Települések

Település
Tarany