Somlószőlős – Szent Mihály

Somlószőlős – Szent Mihály
Búcsú
09-29
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
"1266-ban Seevleus, 1488-ban Nagh-zewleus. A kkorban folyamatosan Vásonkő várához tartozott. 1716-ban mezőváros. 1698-ban 5 rk. kivételével ev. vallásúak. 1725-től rk. anyaegyház, ev. és rk. iskolával. Tp-a románkori, XIII. sz. első feléből, bővítve koragótikus stílusban, XVIII. sz. végén, barokk és romantikus, átalakításokkal. M. Az OMF 1970-72-ben restaurálta. A XVIII. sz. első felében az ev-oknak sövénytp-uk van.Tit: Szt. Mihály. 24x7 m. Búcsú: szept. 29. Szi: jún. 15. Rn: dec. 30. Akv: 1786...Tovább
"1266-ban Seevleus, 1488-ban Nagh-zewleus. A kkorban folyamatosan Vásonkő várához tartozott. 1716-ban mezőváros. 1698-ban 5 rk. kivételével ev. vallásúak. 1725-től rk. anyaegyház, ev. és rk. iskolával. Tp-a románkori, XIII. sz. első feléből, bővítve koragótikus stílusban, XVIII. sz. végén, barokk és romantikus, átalakításokkal. M. Az OMF 1970-72-ben restaurálta. A XVIII. sz. első felében az ev-oknak sövénytp-uk van.Tit: Szt. Mihály. 24x7 m. Búcsú: szept. 29. Szi: jún. 15. Rn: dec. 30. Akv: 1786-tól. Hsz: 370 (1132). " ...Kevesebbet mutat
Történeti leírás
Középkori templom építési kora és átalakítása
Az egyhajós, nyugati karzatos román kori templom valószínűleg a 13. század első felében épült, keleti irányú bővítése 1300 körülre tehető. Ekkor a hajó hosszát kétszeresére növelték, és sokszögzáródású szentéllyel és nyugati toronnyal látták el. A falu Szent György titulusú plébániatemplomának első említése 1469-ből való.
16-17. századi történet
A falut az 1540-es évektől török és magyar hadak pusztítják, a 17. század végi török harcokban újabb pusztításokat szenved. A falu lakói a 16. század közepe előtt protestáns hitre térnek, a templom az evangélikusoké lesz. Egy 1698-as egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint az ekkor is az evangélikusok által használt templom majdnem teljesen ép, bár rossz állapotú.
Történeti leírás 1701-1945
1724-ben a templom a katolikusokhoz kerül, 1725-ben a tornyot újjáépítve helyreállítják, és Szent Mihály tiszteletére szentelik. Az 1760-as években végzett újabb helyreállítás alkalmával új tetőt építenek, az északi oldalon sekrestyét emelnek, a szentély középkori ablakait befalazzák, és a szentély déli oldalán újat nyitnak. 1877-ben a Zichy-Ferraris grófok a templom déli oldalához kriptát építenek. 1882-ben befalazzák a hajó középkori ablakait, és új, csúcsíves ablakokat vágnak a hajó oldalfal...Tovább
1724-ben a templom a katolikusokhoz kerül, 1725-ben a tornyot újjáépítve helyreállítják, és Szent Mihály tiszteletére szentelik. Az 1760-as években végzett újabb helyreállítás alkalmával új tetőt építenek, az északi oldalon sekrestyét emelnek, a szentély középkori ablakait befalazzák, és a szentély déli oldalán újat nyitnak. 1877-ben a Zichy-Ferraris grófok a templom déli oldalához kriptát építenek. 1882-ben befalazzák a hajó középkori ablakait, és új, csúcsíves ablakokat vágnak a hajó oldalfalain. ...Kevesebbet mutat
Történeti leírás 1945-
A templomot a háborús sérüléseket követően, 1946-ban helyreállítják. 1965-ben összedőlt az északi oldalon álló sekrestye, ezután az egyházközség újabb helyreállítás mellett dönt, 1965-66-ban új tető készül. Miután bebizonyosodik, hogy a templom nagyrészt középkori, az OMF veszi át a helyreállítás irányítását, amely az 1968-as falkutatást követően 1969-81 között zajlott Koppány Tibor tervei alapján. A templom falképeit 1970-72 között restaurálta Morótz László.
Mai templom adatai
Megnevezés
R.k. t
Elhelyezkedés
Somlószőlős, Rákóczi u., hrsz. 5.
Védelem mértéke
műemlék
Védelem törzsszáma
4965, 10279, 1966
Védelemre javasoljuk
n.a.
Eredeti jelleg
plébániatemplom
Mai meghatározó korstílusa
romanika, gótika, barokk, romantikus
Egyházigazgatási beosztás
plébánia (oldallagosan ellátott)
Ellátó plébánia
Somlóvásárhely, Szent István első vértanú plébánia
Általános jellemzők
Az első periódusú, román kori templomból a mainál rövidebb hajó falai maradtak meg, a déli oldalon kétlépcsős, félköríves kapuval, melynek timpanonját Agnus Dei-dombormű díszíti. A déli fal négy félköríves rézsűs ablaka közül a nyugati magasabban helyezkedik el, ami a hajóban feltárt pilléralapozásokkal együtt nyugati karzatra utal. A templomot valószínűleg 1300 körül bővítették kelet felé, ekkor a hajó hosszát kétszeresére növelték, és a nyolcszög öt oldalával záródó, támpillér nélküli szentély...Tovább
Az első periódusú, román kori templomból a mainál rövidebb hajó falai maradtak meg, a déli oldalon kétlépcsős, félköríves kapuval, melynek timpanonját Agnus Dei-dombormű díszíti. A déli fal négy félköríves rézsűs ablaka közül a nyugati magasabban helyezkedik el, ami a hajóban feltárt pilléralapozásokkal együtt nyugati karzatra utal. A templomot valószínűleg 1300 körül bővítették kelet felé, ekkor a hajó hosszát kétszeresére növelték, és a nyolcszög öt oldalával záródó, támpillér nélküli szentélyt építettek. A homlokzaton ma a déli fal keleti szakaszán és a szentély déli, délkeleti és keleti falán láthatók kis méretű, csúcsíves ablakok. A barokk korban újjáépített, gúlasisakos nyugati tornyot egyenes záródású és szegmensíves nyílások tagolják. A déli hajófalhoz gótizáló romantikus stílusban épült kripta déli homlokzatának oromzatát pártázatos tornyocskák veszik közre, a kapu fölött címer és csúcsíves fülkében Mária-szobor látható; oldalhomlokzatait csúcsíves ablakok tagolják. A hajót a legutóbbi felújításkor készült deszkamennyezet, a csúcsíves diadalívvel nyíló szentélyt középkori csúcsíves dongaboltozat fedi, a hajó nyugati végében barokk karzat áll. A templom többperiódusú kifestéséből a szentély déli és keleti falán fennmaradt felszentelési keresztek a legkorábbiak. A szentély délkeleti ablakától jobbra megfestett kompozíció két monstranciát tartó angyallal, a diadalíven feltárt dicsfényes alak és a hajó déli és északi falán fennmaradt, a Szent György-legenda jeleneteit ábrázoló töredékek a 14. század végén készülhettek. A szentély boltozatát borító tulipános növényi ornamentika és a diadalív mentén futó geometrikus dísz az 1725-ös helyreállításhoz köthető. ...Kevesebbet mutat

Plébániák

Települések

Település
Somlószőlős