Siófok–Balatonkiliti – Szent Kilit

Siófok–Balatonkiliti – Szent Kilit
Búcsú
04-26
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
"Közigazgatásilag Siófokhoz tartozik. Azelőtt Kiliti, vagy Somogykiliti. — 1333-ban Tamás a pl. A török alatt összeomlott tp-át a XVII. sz.-ban a ref.-ok veszik birtokukba, helyreállítják, és 1673-ig használják. Ekkor a veszprémi káptalan itt szervezi újjá a vidék kat.-ainak lelki gondozására a pléb-t. 1703-ban a kurucok segítségével ismét prot. kézre kerül, amikor is a pl-nak menekülnie kell. 1715-ben éled föl a siófoki pléb, és innen látják el. 1747-ben kat. tanítót, 1758-ban harangot kap. 1763-ban visszakapják a tp-ot és a pl-házat. Az új pl látja el Ádánd, Ságvár és Jut híveit is. A káptalan tataroztatja a tp-ot, újra felállítják a községnek is nevet adó Szt. Kilit (Cletus) pápa szobrát. 1801-4 közt épül fel az új, későbarokk stílusú tp a régi titulussal. Mj. 23x10 m. — A. pl-ház 1812-bőI való, a káptalan mint kegyúr építtette. 1965-ben teljes külső felújítást kapott. Tit: Szt. Kilit. Búcsú: ápr. 26. Szi: ápr. 15. Rn: ,okt. 18. Akv: 1764-től. Hsz: 2700 (3524). "

Plábániák

Települések