Ságvár – Szent József, munkás

Ságvár – Szent József, munkás
Búcsú
05-01
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
"1431-ben említik először. 1447-ben a fehérvári keresztesek, ill. a fehérvári őrkanonok tartanak jogot rá. 1460-ban Sagwar. A XVIII. sz. elején licenciátus gondozza. Misére Kilitibe járnak. Tp-uk 1755-ben készült, Lenthy István veszprémi prepost építtette. Barokk. Mj. 33,5x9,5 m. 1809 óta. önálló, addig Kiliti gondozta. — Nep. Szt. János szobra klasszicista, 1830-ból. Mj.Tit: Szt. József. Búcsú: máj. első vas. Szi: ápr. 19. Rn: márc. 2. Akv: 1806-tól. Hsz: 1092 (1532). "

Plábániák

Települések

Település
Ságvár