Réde – Szentháromság

Réde – Szentháromság
Búcsú
Szentháromságvasárnap
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
"Okl. 1323-ban említik először, majd 1392 és 1439-ben, ekkor Nagyréde. 1439-ben tp-a van Szt. György tiszt.-re. Helyén 1747 ben a ref. tp. épült. A kkorban vámhely és Csesznek várának tartozéka. 1525-ben Márton a plébános. 1542-ben elpusztult. A reformáció korán tért hódított köztük. Mai barokk tp-át Esterházy Imre birtokos építtette 1767-ben. 12x7 rn. Mj. 1777-ig a győri egyházmegyéhez tartozott. Majd a bakonyszornbathelyi pl. gondozta. Rott pp. önállósította 1920-ban, de önálló lakást csak 1945-ben kapott, a pl. addig bérelt házban lakott.Tit: Szentháromság. Búcsú: Szentháromságvas. Szi: jan. 6. Rn: okt. 11. Akv: 1920-tól. Hsz: 550 (1920). "

Plábániák

Települések

Település
Réde