Pusztakovácsi – Szent László

Pusztakovácsi – Szent László
Búcsú
06-27
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
"A somogyfajszi pleb. látta el a belsősomogyi nagybirtokon letelepült Libickozma és Pusztakovácsi, s hozzájuk kapcsolt 20 nagyobb és több kisebb puszta kat. híveit, 1754-től majdnem 200 éven át. A kat.-ok száma megnőtt, azért az eredményesebb lelkipásztori ellátás érdekében Pusztakovácsit 1944-ben új lelkészséggé szervezték Libickozmával és a puszták egy részével. Az első kihely. lelk. albérleti szobában lakott és sorkosztra járt. 1948-ban végre házhoz jutott az egyházközség. Tp-uk 1777-ből való, barokk, átépítve, Mj. 22x6 m.Tit: Szt. László. Búcsú: jún. 2,7. Szi: dec. 10. Rn: febr. 26. Akv: 1946-tól. Hsz: 1100 (1413). "

Plábániák

Települések

Település
Pusztakovácsi