Pölöske – Szűz Mária Szeplőtelen Szíve

Pölöske – Szűz Mária Szeplőtelen Szíve
Búcsú
Jézus Szent Szíve ünnepe utáni szombaton
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
"Vára a tatárjárás után épült. Parochiális egyházát az 1332-37-es tizedjegyzék említi. A kkorban ferences kolostora volt. Később a falu északi szélén építettek egy kis kp-nát, ahol a hívek búcsúkor és fogadott ünnepeken hallgathattak szentmisét. A kp-na barokk, a XVIII. sz.-ból való, 4x2,7 m. Tit: Kisboldogasszony. — A helybeli hívek Mária Bölcsőjének nevezték. — Mj. 1932-ben 15 m magas harangtornyot építettek a jelenlegi tp udvarán, amelyet 1949-ben a tp-építés során lebontottak, és anyagát beépítették az új tp-ba. — 1945-ben kihely. lelkészt kap a falu, akit megbíz a pp a tp-építéssel is. 1949-ig a kultúrházban tartják a szentmiséket. 1950-ben megépül modern tp-a, 27x11 m, amelyet 1960-ban szentelnek fel Szűz Mária Szepl. Szíve tiszt.-re. A község 1945-ig Zalaszentmihályhoz tartozott.Búcsú: aug. 22. Szi: okt. 5. Rn: febr. 25. Akv: 1946-tól, előtte Z.-szentmihályon. Hsz: 1348 (1359). "

Plábániák

Települések

Település
Pölöske