Pápateszér – Szűz Mária Neve

Pápateszér – Szűz Mária Neve
Búcsú
09-12
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
"1410-ben Thezer. 1488-ban az ugodi uradalom falvai közé tartozik. A XVI. sz. végén és XVII. sz. elején puszta. 1696-ban négy malma van. A XVII. sz.-ban az Esterházy cs. szerezte meg. 1823-ban. 13 a teszéri molnárok száma. 1698-ban evangélikusok lakják. A XVIII. sz.-ban érkező magyar és német telepesek kat.-ok. 1773-ban rk. iskolája van. 1782-től önálló pléb. Régi romos egyházát 1737-ben építették fel. Mai barokk tp-át az Esterházyak építtették 1778-ban, a régi tp. mögé, az addigi temető helyén. Mj. 35,5x15 m. A pl.-ház egyidős a tp-mal, késő barokk. Mj. A birtokos cs. vadászkastélya volt.Tit: Szűz Mária neve. Búcsú: szept. 12. Szi: nov. 12. Rn: febr. 21. Akv: 1743-tól. Hsz: 1624 (1649). "

Plábániák

Települések

Település
Pápateszér