Pápakovácsi – Szent Anna

Pápakovácsi – Szent Anna
Búcsú
07-26
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
"A plébánia már 1496-ban létezett, és a győri egyházmegyéhez tartozott. Népét Enyingi Török Bálint erőszakkal ref. hitre vezeti. 1749-ben, újjászervezték, 1777-ben a veszprémi egyházmegyéhez csatolták. Tp-a 1787-92-ben épült. 1882-ben a Somogyi cs. restauráltatta a pl-házzal együtt Neobarokk, 27x 10,5 m. Mj. — Nep, Szt. János szobor későbarokk, 1794-ből. Mj. Szt. Vendel szobor barokk, a XVIII. sz. második feléből. Mj.Tit: Szt. Anna. Búcsú: júl 26. Szi: jún. 5., dec. 10. Rn: febr. 19. Akv: 1749-...Tovább
"A plébánia már 1496-ban létezett, és a győri egyházmegyéhez tartozott. Népét Enyingi Török Bálint erőszakkal ref. hitre vezeti. 1749-ben, újjászervezték, 1777-ben a veszprémi egyházmegyéhez csatolták. Tp-a 1787-92-ben épült. 1882-ben a Somogyi cs. restauráltatta a pl-házzal együtt Neobarokk, 27x 10,5 m. Mj. — Nep, Szt. János szobor későbarokk, 1794-ből. Mj. Szt. Vendel szobor barokk, a XVIII. sz. második feléből. Mj.Tit: Szt. Anna. Búcsú: júl 26. Szi: jún. 5., dec. 10. Rn: febr. 19. Akv: 1749-től. Hsz: 475 (634). " ...Kevesebbet mutat
Történeti leírás
Középkori templom építési kora és átalakítása
1496 előtt, egyházas hely a győri egyházmegyében, de titulusa nem ismert.
16-17. századi történet
1540 előtt reformátusok vették használatba a középkori templomot. 1698-ban romos, csupasz falai és tornya áll.
Történeti leírás 1701-1945
1749-ben Padányi Biró Márton püspök újraalapította a plébániát. 1777-ben a veszprémi egyházmegyéhez csatolták. A középkori romokat 1784-ben bontották el teljesen. A templom 1787-93 között épült a korábbi helyére Esterházy Károly egri püspök költségén, Pauly Mihály tervei alapján. 1882-ben a Somogyi család restauráltatta neobarokk stílusban.
Történeti leírás 1945-
1971-ben toronysisak és tető felújítása, 2002: templombelső kifestése.
Mai templom adatai
Megnevezés
Rk. tp.
Elhelyezkedés
Pápakovácsi, Fő u., hrsz. 148.
Védelem mértéke
műemlék
Védelem törzsszáma
M 5091
Védelem azonosítója
10233, 1958; régészeti azonosító: 8973
Védés ideje
2001
Védelemre javasoljuk
védett
Eredeti jelleg
plébániatemplom
Mai meghatározó korstílusa
késő barokk
Egyházigazgatási beosztás
plébánia
Ellátó plébánia
Pápakovácsi, Római Katolikus Plébánia
Általános jellemzők
A főút és a központi útcsomópont közelében kis dombon, a Somogyi-kastély szomszédságban szabadon áll az északnyugat-délkeleti hossztengelyű, egyhajós, homlokzati középtornyos, egyenes záródású szentéllyel és sekrestyével bővített, kontyolt nyeregtetős, késő barokk templom. A síkból alig előlépő homlokzati középtorony uralkodik a bejárati főhomlokzaton, a kapu kőkeretes, nyomott kosárívvel zárul, zárókövén „anno1793” vésettel. A barokk vonalú, tagolt profilú főpárkány körülfut az épületen, a főho...Tovább
A főút és a központi útcsomópont közelében kis dombon, a Somogyi-kastély szomszédságban szabadon áll az északnyugat-délkeleti hossztengelyű, egyhajós, homlokzati középtornyos, egyenes záródású szentéllyel és sekrestyével bővített, kontyolt nyeregtetős, késő barokk templom. A síkból alig előlépő homlokzati középtorony uralkodik a bejárati főhomlokzaton, a kapu kőkeretes, nyomott kosárívvel zárul, zárókövén „anno1793” vésettel. A barokk vonalú, tagolt profilú főpárkány körülfut az épületen, a főhomlokzaton golyvázással követi a síkok mozgását. A kétoldali oromfalból hangsúlyos motívumot képez, igényes kőfaragómunkával képzett urnával díszített. A toronytestet dúsan tagozott húzott órapárkány zárja, órákkal. A hajó oldalhomlokzatai tagolatlan keretezéssel mezőkre osztottak. A sekrestyén kő ablakkeretek nyílnak eredeti rácsokkal. A hajó kétszakaszos, a falsíkhoz ívesen csatlakozó falpillérekkel tagolt, csehsüveg-boltozatos. Az egyenes záródású szentélyben klasszicista főoltár, a szélén korinthoszi oszlopokkal, a nagy méretű oltárképen félköríves márványkeretben, az oltárépítményhez tervezve és készítve, Szt. Anna Joachimmal és a gyerek Máriával, Donát János műve 1807-ből. Egy további Mária-kép, valószínűleg szintén Donát Jánostól, és Szt. Vendel képe Richard Richardsontól (1836). A szószék és a keresztelőkút klasszicizáló késő barokk. A hajó falán Somogyi gróf és Brezenheim hercegnő márványtáblája címerekkel, valamint Wallis gróf és Somogyi grófnő táblája címerekkel a 20. század elejéről. Bronzstációk Müller József insbrucki műhelyéből 1911-ből. Klasszicizáló késő barokk padok 1793-ból. ...Kevesebbet mutat

Plébániák

Települések

Település
Pápakovácsi