Nikla – Szent Miklós, püspök

Nikla – Szent Miklós, püspök
Búcsú
12-06
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
"1333-35-ben papja András. 1395, 1454-ben is szerepel Micla, Micala., Micola néven. Kkori tp-áról írásos emlék nem maradt fenn. Az újraépült falu Somogyszentpál filiája volt, míg 1942-ben önállósult, hozzácsatolva. Somogyszentpáltól Csömend, majd 1946-ban Buzsáktól Táska filiákat. Tp-a a XVIII. sz.-ban épült barokk. Mj. 20x10 m. 1946-1973. Táska itt van anyakönyvezve.Tit: Szt. Miklós. Búcsú: dec. 6. Szi: nov. 30. Rn: okt. 7. Akv: 1943-tól. Hsz: 1057 (1413). "
Történeti leírás

Plébániák

Települések

Település
Nikla