Nagykapornak – Szentséges Üdvözítő

Nagykapornak – Szentséges Üdvözítő
Búcsú
Jézus Szíve péntek utáni vasárnap
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
"Kapornak mezőváros. Pléb-ja XIV. sz.-i. Papjait 1333-ban, 1500-ban, 1550-ben említik. A török alatt elpusztult. Maradék népét licenciátusok és a búcsúszentlászlói ferences barátok gondozták. Pléb-áját 1735-ben állítják vissza ferences vezetéssel. 1757-től világi papok vezetik. 1911-től jezsuiták. 1950-tő1 újra egyházm. papjai. A pl lakása az egykori jezsuita rendház megmaradt része, a többi szociális otthon. M. Kkori tp-a a temetőben állt, Szt. Kozma és Demjén tiszt.-re. Ez elenyészett. Helyette az apátsági tp lett a pléb tp-a. Kéttornyú, eredeti román tp, a XII. sz. második feléből, átépítve a XVIII. sz. közepén. Barokk, román részletekkel. 30x9 m. M.Tit: Szentséges üdvözítő. Búcsú: aug. 6. Szi: márc. 31., okt. 1. Rn: aug. 5. Akv: 1736-tól. Hsz: 1213 (1234). "

Plábániák

Települések

Település
Nagykapornak