Nagyatád – Szent Kereszt felmagasztalása

Nagyatád – Szent Kereszt felmagasztalása
Búcsú
09-14
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
"1382-ben mint „Segösd megyei birtokot. " említik. 1399, 1430, 1450-ben Nagy-, és Kisatád. 1395-ben mind a két Atádot vámmal együtt adományul kapta Batthyány cs. 1475-ben vásárjogot kap. 1559-1571-ben a töröknek fizet adót. 1573-ban Czindery Pál nyeri adományul. 1660-ban a fehérvári Őrkanonokság jószága. — 1697-ben a rácok forrongása és 1703-ban a kuruc fölkelés következtében Felsősegesdre menekültek a ferencesek, akik a zavaros körülmények miatt tovább mentek Kanizsára. — 1722-ben újra a Czinderyek birtoka. A földesúr adminisztrátorként meghívta és kinevezte a zágrábi pp. joghatóság alatt működő papokat, akik 1729-ig voltak itt. — A ferencesek 1731-ben telepedtek vissza Kanizsáról. Ugyanez évben, valamint 1733-ban zágrábi vizitációs jegyzőkönyvek fatp-ról és ugyanilyen. paplakról tudnak. — A kolostort 1740 táján — a tp-at szilárd anyagból 1761-ben kezdik építeni; az építkezés nagyon lassan halad. A tornyot 1843-ban toldották hozzá. Barokk. Mj. 48x14 m. — A kolostort a XIX. sz. II. felében eklektikus stílusban átépítették. Most „Park Szálló és Étterem ". A tp. a II. világháború alatt súlyosan megrongálódott: tornyát 1945. márc. 30-án (nagypénteken) felrobbantották; a szentély aknatalálatot kapott. — 1947. Pünkösdjén újjá szenteli di. Bánáss pp. A teljes újjáépítés a ferencesek 1950-es távozásával 1971-ig váratott magára. — A pl-ház Mártírok útja 3. sz. alatt volt kántorlakásból létesült; 1970-ben. modernizálták.Tit: Szent Kereszt megtalálása. Búcsú: szept. 14. Szi: júl. 27. és dec. 25. Rn: máj. 12. Akv: 1731-tőt. Hsz: 6870 1(10 058). "

Plábániák

Települések

Település
Nagyatád