Monostorapáti – Szent János, nepomuki

Monostorapáti – Szent János, nepomuki
Búcsú
05-16
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
"Az Eger patak völgye, melyet Almád-völgyének is neveztek, a kkorban sűrűn lakott. Almád, Apáthi, Attak és Győr falukkal találkozunk a mai Monostorapáti határában. Almádnak 1127-ben alapított bencés apátsága van. 1508-ban már pusztulófélben van, de még lakja néhány szerzetes. A kolostor és az apátsági tp romjai a Szentkút forrásai mellett ma is jól kivehetők. Románkori XII. sz.-i. Mj. Attak és Győr első okleveles említésével 1342-ben találkozunk. 1531, 1536-ban Apáthy, Attak, „cum Attak ", a kö...Tovább
"Az Eger patak völgye, melyet Almád-völgyének is neveztek, a kkorban sűrűn lakott. Almád, Apáthi, Attak és Győr falukkal találkozunk a mai Monostorapáti határában. Almádnak 1127-ben alapított bencés apátsága van. 1508-ban már pusztulófélben van, de még lakja néhány szerzetes. A kolostor és az apátsági tp romjai a Szentkút forrásai mellett ma is jól kivehetők. Románkori XII. sz.-i. Mj. Attak és Győr első okleveles említésével 1342-ben találkozunk. 1531, 1536-ban Apáthy, Attak, „cum Attak ", a következő összeírásokban már csak Monostor-Győr együtt kerülnek összeírásra. 1626-ban már csak „Monostor apáti” szerepel. — A XVIII. sz.-ban települ újra bakonyi pásztorokkal és famunkásokkal. Egy ideig Szentbékkálla filiája. Tp-át 1746-59-ben Bíró pp. építteti. M. Pléb-vá 1762-ben szer¬vezik. Barokk tp-át 1786-ban Xaverisch Ferenc festi ki. 26x13 m. 1970-ben teljes külső felújítást kapott.Tit: Nep. Szt. János. Búcsú: máj. 16. Szi: febr. 22. és szept. 4. Rn: jan. 10..Akv: 1762-től. Hsz: 1282 (1328). " ...Kevesebbet mutat
Történeti leírás
Mai templom adatai
Megnevezés
Rk. tp.
Védelem törzsszáma
M 5235
Védelemre javasoljuk
műemlék

Plébániák

Települések

Település
Monostorapáti