Kőröshegy – Szent Kereszt felmagasztalása

Kőröshegy – Szent Kereszt felmagasztalása
Búcsú
09-14
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
"Okl-ink 1082-ben említik. Szt. Kereszt bencés apátsága és Szt. Márton tiszt.-re épült tp-a a XII. sz.-ból való. Romjai a pleb. udvarán vannak, A török után újjáéledő falu kat. híveit az andocsi ferences misszió gondozta. A pleb-t 1759-ben szervezték újjá. Tp-a az ország legrégibb műemlék tp-ai közül való.XV. sz-i ferences tp-ot 1907-ben újjáépítették, 1967-69-ben az OMF restaurálta nagy gonddal és költséggel: Stílusa gót hajó, román szentéllyel. M. 33x9 m.Tit: Szt. Kereszt. Búcsú: júl. 1. Szi: ápr. 17. Rn: dec. 22. Akv: 1760-tól. Hsz: 976 (1763).Nyári hangversenyei látogatottak. Orgonája Európa legjobb 40 orgonája között van. (Hans Klotz). "

Plábániák

Települések

Település
Kőröshegy