Ganna – Szent Kereszt felmagasztalása

Ganna – Szent Kereszt felmagasztalása
Búcsú
09-14
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
"Kisganna, Nagyganna összevonásából 1940-ben. 1171-ben a bakonybéli apátság tulajdona, övék marad 1343-ig. 1552-ben pusztul el. Pápával együtt fejlődik. Három évvel előbb kap vásárjogot, mint Pápa. 1683-ban a fehérvári basa Bakonybéllel együtt elpusztítja. Mária Terézia az Esterházyáknak adja. 1748-ban németekkel telepítik be. 1750-ben fatp-ot építenek. 1777-ig a győri egyházmegyéhez tartozik, 1808-18-ban az Esterházy cs. költségén épült mauzóleum a legutóbbi időkig a cs. temetkező helye. Charl...Tovább
"Kisganna, Nagyganna összevonásából 1940-ben. 1171-ben a bakonybéli apátság tulajdona, övék marad 1343-ig. 1552-ben pusztul el. Pápával együtt fejlődik. Három évvel előbb kap vásárjogot, mint Pápa. 1683-ban a fehérvári basa Bakonybéllel együtt elpusztítja. Mária Terézia az Esterházyáknak adja. 1748-ban németekkel telepítik be. 1750-ben fatp-ot építenek. 1777-ig a győri egyházmegyéhez tartozik, 1808-18-ban az Esterházy cs. költségén épült mauzóleum a legutóbbi időkig a cs. temetkező helye. Charles Maureau francia mérnök építi. Korában az ország legnagyobb kupolája és első neoklasszikus épülete. Mj. Átmérője: 40 m. Tit: Szt. Kereszt felm. — A pl-ház azelőtt erdészház volt. Barokk. 1770 körüli. Mj. - Kisgannai tp. későbarokk, 1780 körüli. Mj. 13x6,2 m. Tit: Szt. Vendel. Búcsú: szept. 14. Szi: jún. 4. és nov. 19. Rn: dec. 1. Akv: 1771-től (A Pleb. 1770-től önálló:) Hsz: 351 (433). " ...Kevesebbet mutat
Történeti leírás
Történeti leírás 1701-1945
Fatemplomát 1766-ban építették Esterházy Károly püspök utasítására. Benne egy oltár, szószék és keresztelőkút, illetve egy harang. 1780-ban és 1790-ben helyreállítják.
Történeti leírás 1945-
1981-87 között külső tatarozás.
Mai templom adatai
Megnevezés
tp. és mauzóleum
Egyéb bevett név
Nagyganna
Elhelyezkedés
Ganna, Fő utca 37., hrsz. 184.
Védelem mértéke
műemlék
Védelem törzsszáma
M 5052
Védelem azonosítója
873, 1950, 1958; régészeti azonosító: 7921
Védés ideje
2001
Eredeti jelleg
plébániatemplom
Mai meghatározó korstílusa
klasszicista
Egyházigazgatási beosztás
plébánia
Ellátó plébánia
Ganna, Római Katolikus Plébánia
Általános jellemzők
Fallal körülvett kertben, kis kiemelkedésen álló, délkeletnek tájolt, összetett tömegű épület, amely egy bővített centralizáló hajóból és keleten egy-egy nyúlványépületből áll. Az épület magja a kör alaprajzú, kupolával fedett hajótér, alatta kör alaprajzú kriptával. A hajóhoz északnyugat és délkelet felől téglány alaprajzú, timpanonos tömb kapcsolódik. A főbejárati oldal kapuja és a homlokzati lunettaablak előtt dór stílusú, timpanonos portikusz áll, melyhez kétoldalt kétkarú lépcső vezet fel. ...Tovább
Fallal körülvett kertben, kis kiemelkedésen álló, délkeletnek tájolt, összetett tömegű épület, amely egy bővített centralizáló hajóból és keleten egy-egy nyúlványépületből áll. Az épület magja a kör alaprajzú, kupolával fedett hajótér, alatta kör alaprajzú kriptával. A hajóhoz északnyugat és délkelet felől téglány alaprajzú, timpanonos tömb kapcsolódik. A főbejárati oldal kapuja és a homlokzati lunettaablak előtt dór stílusú, timpanonos portikusz áll, melyhez kétoldalt kétkarú lépcső vezet fel. A lépcső homlokfalán lunettaalakú kriptaablak nyílik. A hátsó tömb délkeleti homlokzatán a félkör kriptaablak és homlokzati ablak között álló téglány ablak nyílik. A centrális tömb két oldalhomlokzatához, nyaktaggal, egy-egy háromszintes torony csatlakozik, amelynek harangszinti ablakai timpanonos Palladio-motívumba ágyazva jelennek meg. A két négytengelyes nyaktag, valamint a torony alsó szintjein árkádsor fut végig, árkádjai néhol vakárkádok, a legtöbb esetben azonban lunettaablak töri át őket. A bejárati portikusz mögötti előcsarnokból két szabadon álló dór oszlop által keretezett nyílás vezet a festett kazettákkal díszített boltozatú, kupolás templomtérbe. A falpillérek által tagolt falszakaszokba lapos fülkék mélyednek, bennük szobrokkal, a párkány fölötti lunettákban domborművekkel. A templom főtengelyében elhelyezett neoklasszicisa főoltár 1912-ben készült. Az oltár mögötti nyílás vezet a sekrestyébe és a kriptalépcsőhöz. Az előcsarnok felett orgonakarzat, a sekrestye felett oratórium van. A kripta kör alaprajzú, nyolcoszlopos, gyűrűs szerkezetű tér, melynek falába kétoldalt három-három sírfülke mélyed. A család 54 tagja nyugszik itt. ...Kevesebbet mutat

Plébániák

Települések

Település
Ganna