Balatonfűzfő-gyártelep – Szent László

Búcsú
06-27
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
"1970-től közigazgatásilag Balatonfűzfővel egy községet alkot. 1935-től helyi lelkészség lett. Addig Vörösberény látta el a gyártelep híveit. Tp-a 1935-39-ben épült. 27x11 m. Modern stílusú. Tit: Szt. László. — 1940-ben pléb. lett és kápláni áll¬mást -szerveztek. Hozzácsatolták Vilonyát és Királyszentistvánt az ösküi, Litért a hajmáskéri pléb-tól. 1935-42-ig Balatonfűzfőt is gondozta. 1959-től filiáival együtt Balatonfűzfő látja el híveit.Búcsú: jún. 27. Szi: jún. 27. Rn: aug. 20. Akv: 1935-től...Tovább
"1970-től közigazgatásilag Balatonfűzfővel egy községet alkot. 1935-től helyi lelkészség lett. Addig Vörösberény látta el a gyártelep híveit. Tp-a 1935-39-ben épült. 27x11 m. Modern stílusú. Tit: Szt. László. — 1940-ben pléb. lett és kápláni áll¬mást -szerveztek. Hozzácsatolták Vilonyát és Királyszentistvánt az ösküi, Litért a hajmáskéri pléb-tól. 1935-42-ig Balatonfűzfőt is gondozta. 1959-től filiáival együtt Balatonfűzfő látja el híveit.Búcsú: jún. 27. Szi: jún. 27. Rn: aug. 20. Akv: 1935-től. Hsz: 1215 (4949). " ...Kevesebbet mutat
Történeti leírás
Történeti leírás 1701-1945
1938-39, A balatonfűzfő-gyártelepi templom a Nitrokémia gyár szomszédságában, a gyár területén élő egykori munkások számára és segítségével épült 1938-39 között. A templom létrejötte szorosan összefügg a gyár működésével, s a Nitrokémia gyár profilja miatt számos veszélyhelyzet is érintette a világháborús bombázások vagy a gyárban történt robbanások okán.
Mai templom adatai
Megnevezés
Rk. tp.
Elhelyezkedés
Balatonfűzfő, Nike krt. 10, 8184 hrsz: 1495/106
Térkép
Védelemre javasoljuk
helyi
Eredeti jelleg
templom
Főoltár titulusa, készítési ideje és készítője
Szent László
Mai meghatározó korstílusa
modern
Építész, kivitelező
Balajti Géza építész
Más mesterek neve
Palka József, ólomüveg ablak; Martinelli Jenő, szobrász, Muhi István és Plank Károly ács, Barók Imre műlakatos
Egyházigazgatási beosztás
fília
Ellátó plébánia
Balatonfűzfő Jézus Szíve plébánia
Általános jellemzők
A modern, törtfehérre vakolt templom eredetileg toronnyal épült volna meg, amit azonban a Honvédelmi Minisztérium, mint lehetséges célpontot, a Nitrokémia gyár közelsége miatt nem engdélyezett. A megépült épület egyhajós teremtemplom, mely alacsony hajlású nyeregtetővel, önálló, egyenes záródású szentéllyel épült.
Külső leírás
Az épület egyszerű, modern külsővel épült. A bejárati szakasz kifelé fordított vasbeton elemekből és vízszintes vasbeton lemezből áll, felette nagy méretű kereszt díszíti a homlokzatot. A hegyesszögben elhelyezett vasbeton falak nyíló karokat szimbolizálva várják a templomba érkezőket. Az egyszerű téglalap alakú templomtesthez megnyújtott, egyenes záródású szentély kapcsolódik három ablakkal. Az oldalfalakon további 4-4 félköíves lezárású ablak és a karzat körablaka nyújt természetes fényt. A sz...Tovább
Az épület egyszerű, modern külsővel épült. A bejárati szakasz kifelé fordított vasbeton elemekből és vízszintes vasbeton lemezből áll, felette nagy méretű kereszt díszíti a homlokzatot. A hegyesszögben elhelyezett vasbeton falak nyíló karokat szimbolizálva várják a templomba érkezőket. Az egyszerű téglalap alakú templomtesthez megnyújtott, egyenes záródású szentély kapcsolódik három ablakkal. Az oldalfalakon további 4-4 félköíves lezárású ablak és a karzat körablaka nyújt természetes fényt. A szentélyhez sekrestye kapcsolódik. ...Kevesebbet mutat
Belső leírás
A templombelső a külső egyszerűségét viszi tovább. A szélfogó után a vasbeton pilléres karzat következik, vele szemben a szentély tere az oltárral. A mennyezet keresztirányú vasbeton gerendákra helyezett gerendás fafödém. A hosszanti gerendák eltérő színezést kaptak. A 4-4 oldalsó félköríves és a szentély 3 ólomüveg ablakát, illetve a karzat két kör alakú ablakát Palka József üvegművész készítette. 1940-re készültek el a szentély és két évvel később a hajó ablakai, melyekből a gyár oldalán talál...Tovább
A templombelső a külső egyszerűségét viszi tovább. A szélfogó után a vasbeton pilléres karzat következik, vele szemben a szentély tere az oltárral. A mennyezet keresztirányú vasbeton gerendákra helyezett gerendás fafödém. A hosszanti gerendák eltérő színezést kaptak. A 4-4 oldalsó félköríves és a szentély 3 ólomüveg ablakát, illetve a karzat két kör alakú ablakát Palka József üvegművész készítette. 1940-re készültek el a szentély és két évvel később a hajó ablakai, melyekből a gyár oldalán található ablakok a Nitrokémia robbanásakor megsemmisültek. A szentély ablakai Árpád-házi szenteket ábrázolnak: Szent Margitot, Szent Istvánt Szűz Máriával és a gyermek Jézussal és Szent Erzsébetet. A hajó megmaradt üvegblakai és a megsemmisültek is keresztény szimbólumokat ábrázoltak geometrikus motívumokkal gazdagítva. A templombelső berendezéseinek elkészítésében nagy szerepük volt a Nitrokémia szakembereinek. Az ácsmunkák legnagyobb részét Jenei István és Muhi István, a vállalat ácsmesterei és munkatársaik végezték. A szentélyt övező díszes fafaragást Muhi István és Plank Károly ácsok készítették. A kovácsolt díszítésű csillárok és más berendezések Barók Imrének, a vállalat akkori műlakatosának és munkatársainak alkotómunkáját dicsérik. Az 1941-es Országos Egyházművészeti kiállításon a kiállított Martinelli Jenő-szobrokat – Jézus Szent Szíve és Mária Immaculata – még abban az évben megrendelték a művésztől. A két fából készült szobor a szentély két oldalára került a hajó felőli síkra. A karzat felőli oldalon látható egy Szent József és a Gyermek Jézus alakját ábrázoló, nagy méretű, fából faragott szobor naiv modorban, az oral history alapján a gyár egyik munkása készítette. ...Kevesebbet mutat
Általános állapot
Írott források
Építési bizottsági jegyzőkönyvek, templom gyűjteménye
Levelezések, templom gyűjteménye
Palka József költségvetése és számlák, templom gyűjteménye
Irodalomjegyzék
Veszprémi Egyházmegye Schematismusa 1975.
Karlinszky Balázs, A balatonfűzfői római katolikus egyházközségek a két világháború között, Acta Papensia XI, 2011/3-4, 202-221.
Szőnyeg János, Fejezetek Balatonfűzfő történetéből, Balatonfűzfő, 2009.

Plébániák

Települések

Település
Balatonfűzfő