Dég – Szent Anna

Dég – Szent Anna
Búcsú
07-26
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
"1324-ből való okl.-ink említik. Ekkor a Tolna megyei Simon-tornyához tartozott. 1426-ban Ozorai Pipó a fehérvári káptalannak adja. A XV. században Fejér vagy Tolna megyéhez számították. Még Mohács előtt elnéptelenedett. 1747-ben már népes. 1760-ban Szent Anna tiszteletére emelt kápolnája van. Mai tp-a 1820 körül épült. Klasszicista M. 25x12 m. — A XVII. sz. folyamán Mezőkomáromhoz tartozott. Jó ideig a simontornyai ferencesek is gondozták. 1789-ben önálló lett.Tit: Szt. Anna. Búcsú: jún. 26. S...Tovább
"1324-ből való okl.-ink említik. Ekkor a Tolna megyei Simon-tornyához tartozott. 1426-ban Ozorai Pipó a fehérvári káptalannak adja. A XV. században Fejér vagy Tolna megyéhez számították. Még Mohács előtt elnéptelenedett. 1747-ben már népes. 1760-ban Szent Anna tiszteletére emelt kápolnája van. Mai tp-a 1820 körül épült. Klasszicista M. 25x12 m. — A XVII. sz. folyamán Mezőkomáromhoz tartozott. Jó ideig a simontornyai ferencesek is gondozták. 1789-ben önálló lett.Tit: Szt. Anna. Búcsú: jún. 26. Szi: febr. 4. Rn: szept. 24. Akv: 1764-től. Hsz:2080 (3060). " ...Kevesebbet mutat
Történeti leírás

Plébániák

Települések

Település
Dég