Bőszénfa – Notburga tiroli szolgálólány

Bőszénfa – Notburga tiroli szolgálólány
Búcsú
09-14
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
"Csánki nem említi a kkori Somogy megye helységei között. A török után újraéledt falu Szentbalázs filiája. A Festetich cs. alapítja pleb.-t. 1700 után lakói magyarok és cigányok, akik szurok- és szénégetéssel foglalkoztak. Talán Bőszénfa nevében is ez rejlik. Ezeket Festetich Toponárba telepíti át és helyükre 1776-tól német telepeseket hozott. A mai tp. a régi helyén 1901-ben épült. 22x8 Tit: Szt. Nothburga. Búcsú: szept. 13. Szi: máj. 9. Rn: okt. 27. Akv: 1782-től, Hsz: 685 (703). "
Történeti leírás

Plébániák

Települések

Település
Bőszénfa