Berzence – Szent Kereszt felmagasztalása

Berzence – Szent Kereszt felmagasztalása
Búcsú
09-14
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
"Szt. István kir. idejében királyi birtok. 1278-ban a falut Kun László a zágrábi pp-nek adományozta. Az 1332-37-es pápai tizedjegyzék a plébániák közt sorolja fel, mint a segesdi főesperesség egyik pléb.-áját. — Fatp-a a mai Szt. Antal kp helyén épült 1330 körül. 1418-ban a Lórántffyak a birtokosok. Ez időben Berzence vámhely. 1490-ben Ker. Szt. János tiszt.-re épült egyházáról tudunk, mely a mai nagytp. helyén állhatott. 1566-ban a törökök járási székhellyé teszik, mely 1571-ben szűnt meg. A hódoltság után a zágrábi pp. szervezi meg az egyházi életet. 1721-ben már pl-a van Berzencének. Bíró pp. 1749-ben szerzi vissza a Dráva-parti pléb.-ákkal együtt. Mai tp-át 1760-63-ban gr. Niczky György építtette, barokk, 32x 12;5 m. 1965-66-ban külső és belső felújítást kapott. — Szt. Antal kp.-na. (Kavulák u. 7.) helyén állt a fatp., melynek tornya is volt. Niczky idejében búcsújáróhely. A berzencei hívek építették újjá 1790-83 között. Kegyképe az 1500-as évekből való. A kp.-na 13,5x5 m. Tit: Páduai Szt. Antal. Búcsú: jún. 13. 1970-ben felújították. Jézus Szíve kp.-na (István u. 101.) 1904-ben Kavulák János pl. építtette neoromán stílusban. 18x7 m. Huszártornyát 1971-ben le kellett bontani, miveI megrokkant.Most gúla alakú tornya van. Szi: Jézus Szíve ünnepén. Búcsú: Jézus Szíve vas.Tp. Tit: Szt. Kereszt. Búcsú: szept. 14. Szi: dec. 28. Rn: okt. 22. Akv: 1725-től. Bsz: 3300 (1414). "

Plábániák

Települések

Település
Berzence