Barcs – Krisztus Király

Barcs – Krisztus Király
Búcsú
Egyházi év utolsó vasárnapja
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
"A XIV. sz.-ban a segesdi uradalom tartozékaként említik. Váráról 1460-ból tudunk. 1664 telén Zrínyi hadainak közeledtével a török feladta, Zrínyi pedig felégette. 1721-ben a falu felső részén tölgyfából épített 200 személy befogadására alkalmas fazsindelyes kápolna áll. Tornya nincs. Körülötte temető. A babócsai pl. gondozta. Csokonyához is tartozott. 1804-ben lett ‚önálló. Mai Mj. későbarokk, 1805-ben épült Ker. Sz. János tiszt.-re. 30x11 m.Tit: Krisztus Király. Szi: 28. és dec. 26. Búcsú: Krisztus Kir. Rn: nov. 21. Hsz: 6470 (7652). Akv: 1808-tól, előtte Babócsa és Szigetvár. "

Plábániák

Települések

Település
Barcs