Bálványos – Szent Gábor, főangyal

Bálványos – Szent Gábor, főangyal
Búcsú
09-29
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
"1001-ben már szerepel a pannonhalmi apátság alapító levelében. A falu egyik része, Csegepuszta 1250-ben bencés birtok. 1233-ban Lőrinc a papja. 1545-ben elpusztult a falu. Az újra-elepült falu híveit a köröshegyi pl. gondozta. Első tp-uk 1694-ben épült. Náddal fedett fatp. A ref.-ok építették. A kat.-ak tp-a 1784-ben épült. Barokk. 1944-ben kihely. lelkészség lett. A lelkészek kezdetben hol itt, hol ott kaptak egy üres szobát, míg végre 1954-ben önálló otthonhoz jutottak. Tp. 9x6 m.Tit: Gábor Arkangyal. Búcsú: márc, 24. Szi: febr. 5. Rn: okt. 12. Akv: 1955-től. Hsz: 477 (974). "

Plábániák

Települések

Település
Bálványos