Balatonszepezd – Szent István

Balatonszepezd – Szent István
Búcsú
08-20
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
"1093-ban Villa Zepezd. Kkori pléb. 1333-ban Miklós a papja. Eleinte zalai várföld, majd a veszprémi pp, 1358-tól a somogyvári bencés apátság birtoka. Kkori tp-a XIII. sz.-i román, gó¬tikus részletekkel. Szt. András tiszteletére készült, a XVIII. sz. végén, későbarokk stílusban átalakították. Mérete: 13,3x7,5 m. M.Tit: Szt. István kir. Búcsú: aug. 20. Szi: okt. 28. Rn: aug. 9. Akv: 1941-től. Hsz: 407 (585).Kővágóörs filiája volt, 1936-ban önállósult. "
Történeti leírás
Középkori templom építési kora és átalakítása
A falu első említése a 12. századból ismert, eredetileg Szent András tiszteletére szentelt templomát először 1288-ban említik, papját 1333–1334-ben.
16-17. századi történet
Az 1548-ban felégetett falu plébániáját két évvel később betöltetlenként írták össze. A templom föltehetően ezután lesz romos állapotú.
Történeti leírás 1701-1945
A templomot 1745-ben és 1750-ben könnyen újjáépíthető romként írják le, ekkor még áll a boltozat a szentély felett, 1774-ben még szintén romosan áll. A mai, Szent István király tiszteletére szentelt templomot 1800 körül kezdik építeni a rom felhasználásával. 1802-ben és 1803-ban a püspök anyagi segítségét kérik az építkezés befejezéséhez. Rómer Flóris feljegyzései szerint harangjai 1805-ben és 1843-ban készültek, a Szent István koronafelajánlását ábrázoló főoltárképét 1810-ben festette Wansidler...Tovább
A templomot 1745-ben és 1750-ben könnyen újjáépíthető romként írják le, ekkor még áll a boltozat a szentély felett, 1774-ben még szintén romosan áll. A mai, Szent István király tiszteletére szentelt templomot 1800 körül kezdik építeni a rom felhasználásával. 1802-ben és 1803-ban a püspök anyagi segítségét kérik az építkezés befejezéséhez. Rómer Flóris feljegyzései szerint harangjai 1805-ben és 1843-ban készültek, a Szent István koronafelajánlását ábrázoló főoltárképét 1810-ben festette Wansidler József. A szentély Szent Lászlót és Szent Imrét ábrázoló architektonikus kifestést kap, ezt 1943-ban átfestik. ...Kevesebbet mutat
Történeti leírás 1945-
1963-ban a templom belsejét, 1971-ben a külsejét újítják fel.
Mai templom adatai
Megnevezés
Rk. tp.
Elhelyezkedés
Balatonszepezd, Árpád u. 11., hrsz. 5.
Védelem mértéke
műemlék
Védelem törzsszáma
M 5155
Védelem azonosítója
9761, 1966; régészeti azonosító: 7481
Védés ideje
2001
Eredeti jelleg
plébániatemplom
Mai meghatározó korstílusa
késő barokk
Egyházigazgatási beosztás
plébánia
Ellátó plébánia
Balatonszepezd, Római Katolikus Plébánia
Általános jellemzők
A falu Balaton felőli szélén, a főúttól északra levő dombon álló, keletelt templom hajójához a hajónál keskenyebb, félköríves szentély, északról sekrestye, nyugati homlokzatához négyzet alaprajzú torony csatlakozik. A höbörcsös vakolású homlokzatokat fehérre meszelt sávok keretezik és osztják mezőkre. A háromszintes, nyolcszögű gúlasisakkal fedett torony félköríves bejárata felett korong alakú vakolatdísz látható IHS monogrammal, fölötte kisebb, téglány alakú ablak, a második szinten kis körabla...Tovább
A falu Balaton felőli szélén, a főúttól északra levő dombon álló, keletelt templom hajójához a hajónál keskenyebb, félköríves szentély, északról sekrestye, nyugati homlokzatához négyzet alaprajzú torony csatlakozik. A höbörcsös vakolású homlokzatokat fehérre meszelt sávok keretezik és osztják mezőkre. A háromszintes, nyolcszögű gúlasisakkal fedett torony félköríves bejárata felett korong alakú vakolatdísz látható IHS monogrammal, fölötte kisebb, téglány alakú ablak, a második szinten kis körablak, a felső szinten négy félköríves záródású ablak nyílik. A hajó déli falát két szegmensíves záródású ablak tagolja. A nyílásokat fehérre meszelt sávok keretezik, zárókőmotívummal. A toronyaljból csúcsíves, kőkeretes gótikus ajtó vezet a hajóba. A síkmennyezettel fedett hajót kosáríves diadalív választja el a negyedgömbboltozattal fedett szentélytől. A hajó nyugati végében két faoszloppal alátámasztott karzat áll. A templom berendezéséből a kő keresztelőmedence, a tabernákulumos oltár és a Szent István koronafelajánlását ábrázoló főoltárkép emelhető ki. ...Kevesebbet mutat

Plébániák

Települések

Település
Balatonszepezd