Balatonederics – Szent János, keresztelő

Balatonederics – Szent János, keresztelő
Búcsú
06-24
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
"1262-ben említik először „Ederich "-et. Első egyháza XIV. sz.-i lehetett. A török kivonulása után a Farkas cs. építtette újjá. 1752-ben a hívek adományából és munkájából újul meg ismét. 1838-ban leégett. Mai formájában Bontz József keszthelyi káplán állíttatta helyre 1895-ben. Kezdetben Rezi, majd a nemesvitai pl gondozta, közben rövid ideig önálló is volt. 1944 óta lelkésze van; ideigl. lakással. A tp eklektikus. Mj. Méretei: 33x13 m.Tit: Ker. Szt. János fejvétele. Búcsú: aug. 29. Szi: szept....Tovább
"1262-ben említik először „Ederich "-et. Első egyháza XIV. sz.-i lehetett. A török kivonulása után a Farkas cs. építtette újjá. 1752-ben a hívek adományából és munkájából újul meg ismét. 1838-ban leégett. Mai formájában Bontz József keszthelyi káplán állíttatta helyre 1895-ben. Kezdetben Rezi, majd a nemesvitai pl gondozta, közben rövid ideig önálló is volt. 1944 óta lelkésze van; ideigl. lakással. A tp eklektikus. Mj. Méretei: 33x13 m.Tit: Ker. Szt. János fejvétele. Búcsú: aug. 29. Szi: szept. 10. Rn: aug. 12. Akv: 1949.-től. Hsz: 1286 (1292). " ...Kevesebbet mutat
Történeti leírás
Középkori templom építési kora és átalakítása
A falu első írásos említése 1262-ből való. Középkori templomáról nem ismert írott forrás. A mai templom helyén álló, egyhajós, egyenes záródású szentéllyel és nyugati karzattal rendelkező templom főltehetően a román korban épült, a középkor folyamán később sekrestyével és nyugati előtérrel bővítették, és támpillérekkel erősítették.
16-17. századi történet
A mai templom helyén álló középkori templom túléli a török időket.
Történeti leírás 1701-1945
Hornig Károly veszprémi püspök 1895-ben engedélyezi új templom építését a korábbi, rossz állapotú épület helyén. A templomot 1898 júniusában szentelik fel Keresztelő Szent János tiszteletére, orgonája 1900-ban készül. 1945 előtt aknabevágódás éri a templomot.
Történeti leírás 1945-
1958-59: külső tatarozás; 1989 körül: tetőzet felújítása; 1997: felújítás.
Mai templom adatai
Megnevezés
Rk. tp.
Elhelyezkedés
Balatonederics, Kossuth u., hrsz. 33.
Védelem mértéke
védett műemlék
Védelem törzsszáma
M 5144
Védelem azonosítója
9685, 1958; régészeti azonosító: 7373
Védés ideje
2001
Védelemre javasoljuk
műemlék
Eredeti jelleg
plébániatemplom
Mai meghatározó korstílusa
historizáló
Egyházigazgatási beosztás
plébánia
Ellátó plébánia
Balatonederics, Római Katolikus Plébánia
Általános jellemzők
A település északi részében, az észak-dél irányú főúttól nyugatra álló, keletelt templom, a hajónál keskenyebb, a nyolcszög három oldalával záródó szentéllyel, nyugati toronnyal, a hajó északi és déli oldalán mellékterekkel. A nyugati homlokzatból kiugró, órapárkányos tornyot tört vonalú toronysisak fedi. A torony földszintjén nyíló kaput oszlopos építmény keretezi, fölötte mérműves körablak nyílik. A főhomlokzatot és az oldalhomlokzatokat pilaszterek tagolják, a fejezeteiket összekötő párkány...Tovább
A település északi részében, az észak-dél irányú főúttól nyugatra álló, keletelt templom, a hajónál keskenyebb, a nyolcszög három oldalával záródó szentéllyel, nyugati toronnyal, a hajó északi és déli oldalán mellékterekkel. A nyugati homlokzatból kiugró, órapárkányos tornyot tört vonalú toronysisak fedi. A torony földszintjén nyíló kaput oszlopos építmény keretezi, fölötte mérműves körablak nyílik. A főhomlokzatot és az oldalhomlokzatokat pilaszterek tagolják, a fejezeteiket összekötő párkány felett fogazott főpárkány húzódik. A hajót csehsüveg-boltozatok, a szentélyt cikkelyes boltozat fedi. A hajó nyugati végében négyszögű pillérekre támaszkodó orgonakarzat áll. A templom berendezése részben építéskori, megemlíthető a középrészén a Krisztus megkeresztelését ábrázoló főoltár, a Jézus szíve és Mária a gyermek Jézussal mellékoltárok és a hajó északi falán, keletről az első pilaszterre erősített szószék. A szentélyben és a hajóban figurális falképek, a hajó déli falán festett üvegablakok láthatók. ...Kevesebbet mutat

Plébániák

Települések

Település
Balatonederics