Bakonykoppány – Szent Borbála

Bakonykoppány – Szent Borbála
Búcsú
12-04
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
"„Kopuan v. Koppan " a XIV. sz-ban Bakonybélhez tartozik. A XVII. sz. II. felében a zirci ciszterciekhoz. Lakóit 1716-ban Szilézia, Ausztria és Mainz vidékéről telepítik. Első időkben csak a három főünnepen van miséjük, egy kis bérelt imaházban. 1732-ben készüla tp. Mj. 1786-ban nagyobbítják. A pleb-át 1734-ben szervezik meg, de lelkipásztori ellátást továbbra is Nagytevelről kap. 1786-ban önálló lett. A ciszterciek látták el a rend megszűnéséig. A pl-ház barokk, XVII. sz. végéről, romantikus s...Tovább
"„Kopuan v. Koppan " a XIV. sz-ban Bakonybélhez tartozik. A XVII. sz. II. felében a zirci ciszterciekhoz. Lakóit 1716-ban Szilézia, Ausztria és Mainz vidékéről telepítik. Első időkben csak a három főünnepen van miséjük, egy kis bérelt imaházban. 1732-ben készüla tp. Mj. 1786-ban nagyobbítják. A pleb-át 1734-ben szervezik meg, de lelkipásztori ellátást továbbra is Nagytevelről kap. 1786-ban önálló lett. A ciszterciek látták el a rend megszűnéséig. A pl-ház barokk, XVII. sz. végéről, romantikus stílusban átalakítva. Mj. tp. 24x9 m.Tit: Szt. Borbála: Búcsú: nov. első vas. Szi: máj. 25. Rn: júl. Akv: 1755-től. Hsz: 322 (366) " ...Kevesebbet mutat
Történeti leírás
Középkori templom építési kora és átalakítása
Egyházas hely volt, 1230-ban már áll egy Mindszenszentek tiszteletére szentelt kápolna a településen, amely a bakonybéli apátsághoz tartozott. 1383-ban parókiális egyház. 1478-ban egytornyú kőtemplom volt.
16-17. századi történet
A török hódoltság idején a település elpusztult, lakói elhagyták. Temploma az 1670-es években pusztult el.
Történeti leírás 1701-1945
Az új templomot az új birtokos, a zirci ciszterci apátság építette 1730-32 között, feltehetőleg a régi templom romjaira. 1783-86 között renoválták, és tornyot építettek hozzá. 1812-ben tornyát restaurálták, és a fazsindely helyett bádogsisakkal látták el, amelyet 1844-ben újrabádogoztak. A belsejét Lővárdy Alajos lelkészsége idején kifestették, 1898-ban a templomot restaurálták.
Történeti leírás 1945-
Tornya a második világháborúban megsérült, helyére kisebb tornyot emeltek. A templomot 1950-ben renoválták. Eredeti tornyát tetőfelújítással egybekötve 1996-ban állították helyre. Mennyezetképeit Závory Zoltán festette 1986-ban.
Mai templom adatai
Megnevezés
Szent Borbála-templom
Elhelyezkedés
Bakonykoppány, Petőfi Sándor utca, hrsz. 28.
Védelem mértéke
műemlék
Védelem törzsszáma
5035, 9612, 1958, 1998
Védelemre javasoljuk
n.a.
Eredeti jelleg
római katolikus templom
Mai meghatározó korstílusa
érett barokk
Egyházigazgatási beosztás
plébánia (oldallagosan ellátott)
Ellátó plébánia
Ugod, Szent Péter és Pál plébánia
Általános jellemzők
Település közepén szabadon álló, hozzávetőlegesen keletelt, egyhajós templom, sokszögzáródású szentéllyel, a szentély déli oldalán sekrestyével. Bejárati főhomlokzatához íves falfelületekkel kapcsolódik a homlokzat síkjából előrelépő, lekerekített szélű torony. Az ívelt falszakasz tükrös, a toronytest alsó része tükrös-lizénás tagolású. Középtengelyben nyíló ajtajának kőkeretén az 1784-es évszám. Karzatszinti lunettaablaka nagy méretű, félköríves fülkében ül. Zárópárkánya felett a tornyon egy fe...Tovább
Település közepén szabadon álló, hozzávetőlegesen keletelt, egyhajós templom, sokszögzáródású szentéllyel, a szentély déli oldalán sekrestyével. Bejárati főhomlokzatához íves falfelületekkel kapcsolódik a homlokzat síkjából előrelépő, lekerekített szélű torony. Az ívelt falszakasz tükrös, a toronytest alsó része tükrös-lizénás tagolású. Középtengelyben nyíló ajtajának kőkeretén az 1784-es évszám. Karzatszinti lunettaablaka nagy méretű, félköríves fülkében ül. Zárópárkánya felett a tornyon egy fekvő ovális ablak, felette a harangszinti ablak kosáríves záródású. Oldalhomlokzatai tagolatlanok, mindkét oldalt három-három nagy méretű, kosáríves ablak töri át a homlokzatot. Terét háromszakaszos csehsüveg-boltozat fedi. Karzata kétpilléres, mellvédje középen ívesen előreugrik. A szentély mennyezetén 18. századi, a hajóban 19-20. századi falfestés látható. A sekrestyét fiókos dongaboltozat fedi, felette csehsüveg-boltozatos oratórium van. Táblán olvashatók a templom történetének legfontosabb adatai: megáldás 1787, újrafestés 1898, front utáni festés 1950, jubileumi festés 1986. ...Kevesebbet mutat

Plébániák

Települések

Település
Bakonykoppány