Ácsy György

Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 67. o.

Tanulmányok

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig
Mesterkanonok 1659 1660