Somogyapáti – Szent László

Somogyapáti – Szent László
Patronal festival
06-27
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
"Apáti és hozzátartozó 7 falu is jórészt kkori települések, önálló egyházi szervezettel. A török tarolta le és Szigetvár közelsége határozta meg sorsukat. A megmaradt, prot. hitre tért lakosság között szétszórtan élő kevés kat. hívőt a XVII. .sz-ban a szigetvári ferencesek gondozták, majd 1740-től a ladi pléb. 1784 óta Bajzáth pp. állandóan sürgette a Helytartótanácsnál Apáti önállósítását, mivel hívei 3-4 órányira találnak csak kat. pléb.-t. Az 1941-ben megkezdett önállósulási tárgyalások 1944...Read more
"Apáti és hozzátartozó 7 falu is jórészt kkori települések, önálló egyházi szervezettel. A török tarolta le és Szigetvár közelsége határozta meg sorsukat. A megmaradt, prot. hitre tért lakosság között szétszórtan élő kevés kat. hívőt a XVII. .sz-ban a szigetvári ferencesek gondozták, majd 1740-től a ladi pléb. 1784 óta Bajzáth pp. állandóan sürgette a Helytartótanácsnál Apáti önállósítását, mivel hívei 3-4 órányira találnak csak kat. pléb.-t. Az 1941-ben megkezdett önállósulási tárgyalások 1944-ben végre sikerrel jártak. A lelkész bérelt házban lakott, amit 1961-ben az egyházközség a pp-ség segítségével megvásárolt. — Apátinak 1333-ban papja van. 1455-ben Szt. András egyházat említik. A falu határához tartozó Adorjánpuszta a kkorban falu, 1335-ben papja van. Az apáti tp. 1777- ben épült kis homlokzati toronnyal, később toldották meg szentéllyel. 1920-ban a mai kórussal és toronnyal. 1940-ben sekrestyét kapott. Mj. 14x6 m. Barokk.Tit: Szt. László. Búcsú: jún. 27. Szi: Jézus Szíve. Rn: jún. 8. Akv: 1946-tól. Hsz: 430 (474). " Read less
Történeti leírás

Parishes

Settlements

Settlement
Somogyapáti