Bakonyszűcs – Nagyboldogasszony

Bakonyszűcs – Nagyboldogasszony
Patronal festival
08-15
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
"1348-ban Seulch. Ugod várához tartozott, mely később az Esterházy cs.-é lett, akik 1715-30. között németekkel népesítették be. „Az idekerült kat. telepesek építették 1746-ban saját költségükön fából a templomot, Sarlós Boldogasszony tiszteletére. " 1779-ben „már nagyon elhagyatott állapotú ". Mai tp-át Esterházy Károly egri pp. emeltette — miként a birtokához tartozó többi faluban — egységes barokk stílusban, 1786-ban. Tit: Nagy Boldogasszony, Mj. 32x14 m. Lelkipászt. ellátást először Ugod, ma...Read more
"1348-ban Seulch. Ugod várához tartozott, mely később az Esterházy cs.-é lett, akik 1715-30. között németekkel népesítették be. „Az idekerült kat. telepesek építették 1746-ban saját költségükön fából a templomot, Sarlós Boldogasszony tiszteletére. " 1779-ben „már nagyon elhagyatott állapotú ". Mai tp-át Esterházy Károly egri pp. emeltette — miként a birtokához tartozó többi faluban — egységes barokk stílusban, 1786-ban. Tit: Nagy Boldogasszony, Mj. 32x14 m. Lelkipászt. ellátást először Ugod, majd. Pápateszértől kapott 1772-ig, amikor önállósult. A ph-ház későbarokk. Mj. 1787-böl. Búcsú: aug. 15. Szi: nov. 11. Rn: ápr. 6..Akv: 1772-től. Hsz: 551 (621).Fenyőfőt 1971-ig, mint filiát gondozta, azóta a bakonykoppányi pleb-t látja el (3 km). " Read less
Történeti leírás
Medieval church construction era and reconstruction
1249-ben Swich, 1348-ban Seluch.
16-17 th century history
1543 után elnéptelenedett.
Historical description 1701-1945
Az Esterházy család telepíti újra, a telepesek 1746-ban fakápolnát emeltek a Sarlós Boldogasszony tiszteletére. Plébánia alapítása: 1772. Nagyboldogasszonynak szentelt mai templomát 1786-ban Eszterházy Károly püspök építtette Pauly Mihály terve szerint. Szűz Mária mennybemenetele főoltár Huszár Ferenc egri festő műve, 1789-ből. Orgona: 1788.
Historical description 1945-
A mennyezetképek 1954-ben készültek. Külső felújítás: 1967. A barokk orgona átépítése: 1978.
Mai templom adatai
Name
Rk. tp.
Location
Bakonyszücs, Petőfi S. u., hrsz. 167.
Level of protection
műemlék
Heritage ref. number
M 5040
Heritage ID
9624, 1958
Recommended for protection
országosan védett
Original style
plébániatemplom
Current defining style
késő barokk
Position in the church organization
plébánia
Supporting parish
Ugod, Római Katolikus Plébánia
General characteristics
A település középpontjában álló, északnyugat felé tájolt épület, a hajónál keskenyebb egyenesen záródó szentéllyel, a főhomlokzat felett a homlokzati síkból kissé kiülő toronnyal, a szentély délnyugati oldalán sekrestyével. Az épület sarkai lemetszettek, a homlokzatokat tükrök tagolják. Kőkeretes ajtajának zárkövén az 1787-es évszám látható. A karzatszinti ablak köténydísze íves vakolatsávokkal az ajtó kosáríves záródású kőkeretéhez simul. A főpárkány toronyra is átforduló részén, középen timpan...Read more
A település középpontjában álló, északnyugat felé tájolt épület, a hajónál keskenyebb egyenesen záródó szentéllyel, a főhomlokzat felett a homlokzati síkból kissé kiülő toronnyal, a szentély délnyugati oldalán sekrestyével. Az épület sarkai lemetszettek, a homlokzatokat tükrök tagolják. Kőkeretes ajtajának zárkövén az 1787-es évszám látható. A karzatszinti ablak köténydísze íves vakolatsávokkal az ajtó kosáríves záródású kőkeretéhez simul. A főpárkány toronyra is átforduló részén, középen timpanon ül. Az egyenes szélű féloromzatokkal közrefogott toronyszint ablaka szalagkeretes, zárköves és kosáríves záródású, akárcsak az épület összes ablaka. Az attikafal szélén, amelyre a féloromzatok épültek, egy-egy kőváza áll. A tornyot órapárkány zárja, és tört vonalú sisak koronázza. A hajó mindkét és a sekrestye délnyugati oldalát két-két ablak töri át. A szentélyt egy, a hajót két csehsüveg-boltozat fedi. A karzat egyetlen, széles ívre támaszkodik. A karzattér keskenyebb a hajónál. Berendezése és 1793-ban készült padjai klasszicizáló késő barokk stílusúak. A főoltárt Adami Jakab faragta ki a szűcsi bánya márványából, tervét Pauly készítette. A két ión oszloppal közrefogott felépítményt két váza és két angyal díszíti. A Mária mennybemenetelét ábrázoló oltárkép 1789-ből Huszár Ferenc egri festő munkája. A Szent Család tiszteletére szentelt és 1806-ban állított mellékoltár szintén Adami munkája. A márványpredellájának tetejére helyezett oltárképet egy-egy váza fogja közre. Aljában Szent Sírt alakítottak ki. A sekrestyéből megközelíthető, kör alaprajzú szószék Gött Antal tervei szerint készült 1793-ban. Hangvetőjének párkányára sajátos, íves párkányszakasz támaszkodik. A henger alakú, vörösmárvány keresztelőkút lábazata a bűnbeesés fáját ábrázolja a kígyóval. A szentély falán elhelyezett, Mária látogatása Erzsébetnél című festmény a 18. század végén készült. A hajóban lévő képek kerete egységes, copf stílusú. Az orgona sípháza rokokó stílusú, 1788-ban készült Győrben, de 1978-ban jelentősen átépítették. Read less

Parishes

Settlements

Settlement
Bakonyszűcs