Kiss Ferenc szül.: 1767

Allonyms
farádi Kiss Ferenc
Date of birth
Place of birth
Veszprém
Date of death
Place of death
Veszprém
Grave
Veszprém
Date of ordination
1790-03-01
Szentelés helye
Veszprém
Diocese
Veszprém
Place of photo
VFL IX.8.a.
Bibliography about
Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 138-139.. o.

Tanulmányok

Megnevezés Ig
Győr (filozófia)
Pozsony (szeminárium) 1789
Veszprém (szeminárium) 1784

Services

Székeskáptalani tisztség

Jellege Tól Ig
Parson for spa 1806 1808
Parson for prison 1808 1811
Court service 1811 1822
Succentor 1822 1824
Administrator 1824 1825