Görösgal – Szentháromság

Történet (1975-ös sematizmus szerint)
”Kp-nája a második szentély a pléb. területén. Másutt nincs se tp, se kp-na. 1820-ban épült, barokk, 12x6 m. Tit: Szentháromság. Búcsú: Szentháromság vas. Hsz: 297 (300):”
Történeti leírás

Parishes

Settlements

Settlement
Görösgal