Balatonarács – Nagyboldogasszony

Balatonarács – Nagyboldogasszony
Patronal festival
08-15
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
"Egykor pl. Tp-a 1790 körül épült. Későbarokk. Mj. Méretei: 20x9 m.Tit: Nagy Boldogasszony. Búcsú: aug. 15. Rn: júl. 24. Hsz: 917. "
Történeti leírás
Medieval church construction era and reconstruction
A falu később elpusztult, Szűz Mária titulusú középkori templomát 1373-ban említik.
Historical description 1701-1945
A templomot Eszterházy Károly egri püspök építtette 1784 körül. 1842-ben Eszterházy Károly tolnai alispán, 1911 körül Zágor Pál Károly plébános javíttatta a templomot, utóbbi a templom déli oldalához sekrestyét építtetett.
Historical description 1945-
1958 körül: helyreállítás, a templomot kifestik; 1984 körül: külső tatarozás; 2004 körül: helyreállítás.
Mai templom adatai
Name
Rk. tp.
Other popular names
Balatonfüred, Arács, Nagyboldogasszony-templom
Location
Balatonfüred, Arács, Lóczy Lajos u. 56., hrsz. 3459/1.
Level of protection
védett műemlék
Heritage ref. number
M 5390
Heritage ID
9718, 1958; régészeti azonosító: 7417, 7419
Heritage date
2001
Original style
plébániatemplom
Current defining style
késő barokk
Position in the church organization
filia
Supporting parish
Balatonfüred, Római Katolikus Plébánia
General characteristics
A település középpontjában, útelágazásnál, kis dombon álló, hozzávetőlegesen keletelt, egyhajós templom, a hajónál keskenyebb, egyenes záródású szentéllyel, nyugati homlokzata felett gúlasisakkal fedett, óraíves párkányú toronnyal, a szentély déli oldalához épített sekrestyével. A nyugati homlokzat és a torony oldalai tükrös tagolásúak, a főpárkány az oldalhomlokzatokra is átfordul. A homlokzatokat szegmensíves és kosáríves, vakolatkeretes ablakok tagolják, a torony harangszintjén nyíló ablakok...Read more
A település középpontjában, útelágazásnál, kis dombon álló, hozzávetőlegesen keletelt, egyhajós templom, a hajónál keskenyebb, egyenes záródású szentéllyel, nyugati homlokzata felett gúlasisakkal fedett, óraíves párkányú toronnyal, a szentély déli oldalához épített sekrestyével. A nyugati homlokzat és a torony oldalai tükrös tagolásúak, a főpárkány az oldalhomlokzatokra is átfordul. A homlokzatokat szegmensíves és kosáríves, vakolatkeretes ablakok tagolják, a torony harangszintjén nyíló ablakok és a nyugati homlokzaton a főpárkány feletti, íves féloromzatokkal közrefogott szinten nyíló ablak zárókődíszes. A templom a kőkeretes, zárókődíszes, kosáríves déli kapun keresztül megközelíthető. A hajó nyugati végében álló karzat középen kihasasodó mellvédje egyetlen kosárívre támaszkodik. A 18. század végén készült késő barokk főoltáron Szent Anna a gyermek Máriával, Szent József a gyermek Jézussal, Szent Sebestyén, Szent Rókus és Szent Mihály szobrai, valamint Szent Rozália domborműve látható, a Mária mennybemenetelét ábrázoló olajkép későbbi pótlás. Szintén építés korabeli a hajó délkeleti sarkában álló, a sekrestyéből megközelíthető klasszicista szószék és a hajó barokk padjai. Read less

Settlements

Settlement
Balatonarács