Gegő Elek exferences

Date of birth
Place of birth
Csíktapolca
Date of death
Place of death
Pozsony
Date of ordination
Szentelés helye
Pozsony
Diocese
Veszprém
Bibliography about

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 434-435. o.

Education
Megnevezés Dátum
Pozsony (szeminárium, filozófia)
Nagyszombat (szeminárium, filozófia)
Székesfehérvár (szeminárium, filozófia)
Csíksomlyó (ferences gimnázium)

Services

Quality Place From Sort descending To
Domestic chaplain NAGYVÁZSONY 1844 1844