Alsóhetény – Nagyboldogasszony

Alsóhetény – Nagyboldogasszony
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
”1972. jan. 1-éval csatolták Göllétól Attalához. Volt piarista birtok. Iskolakp-na 1973-tól teljesen egyházi célt szolgál, hozzáépített sekrestyével és toronnyal Tit: Nagyboldogasszony. Búcsú: aug. 15. Hsz. 360. ”
Történeti leírás

Pfarren

Siedlungen

Siedlung
Kapospula