Veszprém – Feltámadt Üdvözítő

Veszprém – Feltámadt Üdvözítő
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
"Titulusa a Feltámadt Üdvözítő. Hornig bíboros építtette 1909-ben (itt van eltemetve). Búcsú: Húsvétvasárnap. Rn: május első keddje. "
Történeti leírás
Történeti leírás 1701-1945
A kis templomot Hornig Károly veszprémi püspök építtette 1903–1907 között a városrész hívei és a közeli kórházi betegei számára, valamint családi sírkápolnaként. Tervezője Kesselbauer Ágoston városi főmérnök volt. A faragott faoltár a bécsi Franz Leimert műhelyében készült, a színes üvegablakokat Róth Miksa készítette, a díszítőfestés Steiner Rudolf alkotása. Felszentelésére 1907. október 13-án került sor. A Csiszkei Imre által tervezett vörös mészkő kapuzata 1913-ban készült el.
Történeti leírás 1945-
A templom a második világháborúban, valamint 1956-ban is megsérült. Eredetileg kétszínű eternit tetőhéjazatát egyszínűre cserélték. Üvegablakainak nagy része tönkrement, a szentélyben az ornamentális díszű és a Feltámadott Krisztust ábrázoló ablakok modern pótlások. 1985-ben a belső díszítőfestést megújították, majd 2017-ben újabb belső felújításra került sor. Ekkor készült az új szószék, valamint az építtető síremléke. 2019-ben homlokzati felújítás zajlott.
Mai templom adatai
Megnevezés
Rk. tp.
Egyéb bevett név
Károly-templom
Elhelyezkedés
8200 Veszprém, Mártírok útja; hrsz. 5082.
Térkép
Védelem mértéke
helyi védett
Védelemre javasoljuk
helyi védett
Eredeti jelleg
templom, sírkápolna
Mai meghatározó korstílusa
historizáló, bizantizáló neoromán
Egyházigazgatási beosztás
templom
Ellátó plébánia
Veszprém, Szent Mihály plébánia
Általános jellemzők
Összetett alaprajzú és tömegű, vörös homokkőből épült bizantizáló neoromán templom, nyugati oldalán négyszintes harangtoronnyal, keleti oldalán vártoronyszerű sekrestyével. Főbejárata északon, az egykori Vásártér felé néz, a vörösmárvány kapuzat két szélén egy-egy csúcsíves végződésű oszlop fogja közre a félköríves záródású, faragott béllezetű, csúcsán kereszttel díszített kapuzatot. Magas oromzatának közepén az építtető báró Hornig Károly püspök monogramja látható. A centralizáló templomtér eléWeiterlesen
Összetett alaprajzú és tömegű, vörös homokkőből épült bizantizáló neoromán templom, nyugati oldalán négyszintes harangtoronnyal, keleti oldalán vártoronyszerű sekrestyével. Főbejárata északon, az egykori Vásártér felé néz, a vörösmárvány kapuzat két szélén egy-egy csúcsíves végződésű oszlop fogja közre a félköríves záródású, faragott béllezetű, csúcsán kereszttel díszített kapuzatot. Magas oromzatának közepén az építtető báró Hornig Károly püspök monogramja látható. A centralizáló templomtér elé épített keresztirányú előcsarnok két végéhez apszis-szerűen kialakított félköríves mellékterek csatlakoznak. A nyolcszögű templomtér felett kétszintes torony emelkedik. Az alsó szinten, nyugati és keleti oldalán egy-egy nagyméretű színes üvegablak töri át a homlokzatot, az egyikben Hornig Károly monogramjával, a másikan pelikánábrázolással, további négy falszakaszon román ikerablak világítja meg a teret. A felső szinten, a zárópárkány alatt vakárkádsor fut körbe. A támívek által támogatott szentély a nyolcszög három oldalával zárul, magas félköríves, színes üvegablakok világítják meg, fölöttük vakárkádsor. A szentélyt körüljáró futja körül. A templomteret bordás csillagboltozat fedi, oldalfalain historizáló, architekturális-figurális díszítőfestés, próféták és angyalok képeivel, valamint bibliai jelenetekkel. Weniger lesen

Siedlungen

Siedlung
Veszprém
Templomadatbázis