Hegymagas-Szentgyörgyhegy – Lengyel – kápolna

Történeti leírás
Középkori templom építési kora és átalakítása
Esetleges középkori előzményét még nem lehetett tisztázni.
16-17. századi történet
n.a.
Történeti leírás 1701-1945
Tóthi Lengyel Lajos építtette a kápolnát 1746-49 között Szűz Mária tiszteletére. 1749. október 15-én Kozorits Ferenc tapolcai esperes plébános áldotta meg. 1887-ben nyugat felől toronnyal toldották meg, szoborfülkéinek rendszerét átalakították.
Történeti leírás 1945-
1958, A kápolnát az Országos Műemléki Felügyelőség 1958-ban helyreállította, újabb tatarozása, illetve homlokzati műemléki kutatása 1984-86 között zajlott. A kutatás során a felmenő falakban korábbi épület nyomait nem találták. Ekkor rekonstruálták a lizénás-höbörcsös vakolatot, tisztázták az eredeti lábazatot és a nyugati szoborfülkék eredeti rendszerét. Berendezésének restaurátori kutatására a 2010-es években került sor.
Mai templom adatai
Megnevezés
Szűz Mária szent neve
Egyéb bevett név
Lengyel-kápolna
Elhelyezkedés
Hegymagas, hrsz. 905.
Védelem mértéke
műemlék
Védelem törzsszáma
5174, 9893, 1958, 1960
Védelemre javasoljuk
n.a.
Eredeti jelleg
kápolna
Mai meghatározó korstílusa
érett barokk
Egyházigazgatási beosztás
kápolna
Ellátó plébánia
Nemesgulács, Páduai Szent Antal plébánia
Általános jellemzők
A Szent György-hegy derekán szabadon álló, egyhajós, homlokzati tornyos, a hajónál keskenyebb, félköríves szentélyzáródású kápolna, keletelt. Hálós-tükrös tagolású homlokzatait höbörcsös vakolat fedi, a széleken és a nyílások körül besimított, meszelt sávval. Hajójának déli oldalán két, szentélyének déli oldalán egy félköríves záródású ablak nyílik, szentélye keleti oldalán körablak. A homlokzat síkja előtt álló tornyon nyíló bejárati ajtaja félköríves záródású. Felette egy nagyobb (Szent GyörgWeiterlesen
A Szent György-hegy derekán szabadon álló, egyhajós, homlokzati tornyos, a hajónál keskenyebb, félköríves szentélyzáródású kápolna, keletelt. Hálós-tükrös tagolású homlokzatait höbörcsös vakolat fedi, a széleken és a nyílások körül besimított, meszelt sávval. Hajójának déli oldalán két, szentélyének déli oldalán egy félköríves záródású ablak nyílik, szentélye keleti oldalán körablak. A homlokzat síkja előtt álló tornyon nyíló bejárati ajtaja félköríves záródású. Felette egy nagyobb (Szent György), afölött pedig egy kisebb (Szent Imre) félköríves záródású szoborfülke. A csatlakozó homlokzaton minkét oldalt két-két félköríves szoborfülke, míg az oromzaton egy-egy szent (Szent István és Szent László) szobra áll. Az épületet díszítő kőszobrok festetlenek. A két boltszakaszos hajót és a szentélyt fiókos dongaboltozat fedi, a boltozatokat vakolatdíszek gazdagítják. Berendezése rokokóba hajló barokk. Nyugati karzata faoszlopokra támaszkodik, mellvédjét hét festett bibliai jelenet díszíti. Gazdagon faragott oltárán, az oltárasztal előlapján Szent Rozália, Szent Sebestyén és Szent Rókus domborműve látható. Az oszloppárral, Szent István és Szent László szobrával, a párkány felett angyalokkal gazdagított oltár középpontjában Szűz Mária alakja áll. A szintén gazdagon faragott szószék kosarának alsó párkányán az evangélisták alakjai ülnek, tetején a Jó Pásztor alakja látható. Weniger lesen

Siedlungen

Siedlung
Hegymagas