Adásztevel, Szűz Mária neve iskolakápolna

Történet (1975-ös sematizmus szerint)
”1086-os birtokösszeírás említi először. A bakonybéli, majd a zirci apátságé. Imaházuk egybeépítve a volt r. k. iskolával. 1886-ban épült. Előtte harangláb két kis haranggal. 10x8 m. Tit: Szűz Mária neve. Hsz: 145 (993).”
Történeti leírás
Történeti leírás 1701-1945
1886-ban épült katolikus tanítólakás és iskola épültrésze, 1897-ben püspöki adományból harang készül, és fa harangláb épül. A mai harangláb ennél későbbi.
Történeti leírás 1945-
1975-ben a kápolna egyházi tulajdon, az iskola állami fenntartású, az egész épület rossz fizikai állapotban. A közelmúltban felújítva.
Mai templom adatai
Megnevezés
iskolakápolna
Egyéb bevett név
Kistevel, Ordótevel, Magyartevel
Elhelyezkedés
Adásztevel, Árpád u., hrsz. 131.
Eredeti jelleg
iskolakápolna
Mai meghatározó korstílusa
Falusi iskola kápolnája
Egyházigazgatási beosztás
filia
Ellátó plébánia
Nagytevel, Római Katolikus Plébánia
Általános jellemzők
Az utcafronton álló, L alaprajzú épület, hattengelyes főhomlokzattal, az utcára nyíló bejárattal, a homlokzati falba mélyedő félköríves fülkével, a fülkében Feszülettel. A ház előtt vasszerkezetű harangláb két haranggal.

Siedlungen

Siedlung
Adásztevel