Barnag – Kálvária kp.

Történeti leírás
Történeti leírás 1701-1945
1795-98 között, Taán Antal plébánossága alatt épült barnagi hívek adományából. Hajas István esperes plébános áldotta meg 1798-ban. Az első stáció előtt a Fájdalmas Szűz szobra. A hét stációban szobrok voltak.
Történeti leírás 1945-
2012-re felújították és újraszentelték a kápolnát.
Mai templom adatai
Megnevezés
Kálvária kp.
Egyéb bevett név
Németbarnag
Elhelyezkedés
Barnag, temető, hrsz. 07/22.
Védelem mértéke
Műemlék
Védelem törzsszáma
M 5461
Védelem azonosítója
9778, 1958, 1998
Eredeti jelleg
kálváriakápolna
Mai meghatározó korstílusa
klasszicizáló késő barokk
Egyházigazgatási beosztás
filia
Ellátó plébánia
Vöröstó, Római Katolikus Plébánia
Általános jellemzők
A településtől északkeletre fekvő domboldalon, a temetőben álló épület. Stációsora a katolikus templomtól indul. A kápolna téglány alaprajzú hajóból és a nyolcszög három oldalával záródó szentélyből áll, megközelítőleg keletelt. Főhomlokzatát két tükörrel közrefogott, nagy méretű, félköríves bejárati nyílás és a tagolt párkány feletti törtíves, barokkos oromzat ovális ablaka töri át. Bejárati ajtaja fémszerkezetű, osztott üveges, 19. század végi, 20. század eleji kapuzat. A homlokzatokat höbörcsWeiterlesen
A településtől északkeletre fekvő domboldalon, a temetőben álló épület. Stációsora a katolikus templomtól indul. A kápolna téglány alaprajzú hajóból és a nyolcszög három oldalával záródó szentélyből áll, megközelítőleg keletelt. Főhomlokzatát két tükörrel közrefogott, nagy méretű, félköríves bejárati nyílás és a tagolt párkány feletti törtíves, barokkos oromzat ovális ablaka töri át. Bejárati ajtaja fémszerkezetű, osztott üveges, 19. század végi, 20. század eleji kapuzat. A homlokzatokat höbörcsös vakolat fedi, a széleken besimított kereteléssel. A hajót csehsüveg-boltozat, a szentélyt negyedgömbboltozat fedi. A szentély hátsó falán, az oltármenza felett Golgota látható, a kereszten festett bádog Krisztus-alakkal. A latrok alakjai elvesztek. A keresztek közötti fülkékben Mária és Szent János festett kőszobra áll. A kápolna jobb oldalára Krisztus szenvedéseinek eszközeit, a balra Veronika kendőjét festették. Weniger lesen

Siedlungen

Siedlung
Barnag