Ábrahámhegy–Kisörs – Szent Iván

Ábrahámhegy–Kisörs – Szent Iván
Történeti leírás
Középkori templom építési kora és átalakítása
A falut 1217-ben említik először, templomát 1333-ban, a pápai tizedjegyzékben.
16-17. századi történet
A falut a mohácsi vész után több rendben kifosztották és felégették, plébániája 1550-ben már betöltetlen.
Történeti leírás 1701-1945
Az első katonai felmérésen (1783) a templom romként tűnik fel. Feltehetően 1800 körül felújították. Storno Ferenc 1861-es rajzán a kápolna (ismét) tető nélkül, romos állapotban áll. A Krisztus megkeresztelését ábrázoló oltárképet 1864-ben készítette Schilling János, e körülre tehető a kápolna újabb helyreállítása, ekkor építhették a boltozatot és a nyugati karzatot.
Történeti leírás 1945-
1973-ban helyreállítják a kápolnát, a beavatkozást kutatás előzi meg.
Mai templom adatai
Megnevezés
R.k. kápolna
Egyéb bevett név
Kisörsi r. k. kápolna
Elhelyezkedés
Ábrahámhegy, Szent Iván u., hrsz. 0105.
Védelem mértéke
műemlék
Védelem törzsszáma
5196, 9576, 1958
Védelemre javasoljuk
n.a.
Eredeti jelleg
plébániatemplom (?)
Mai meghatározó korstílusa
késő barokk, klasszicizáló
Egyházigazgatási beosztás
kápolna
Ellátó plébánia
Badacsonytomaj, Szent Imre herceg plébánia
Általános jellemzők
A magaslaton épült templom hajójához vele azonos szélességű, félköríves záródású szentély, nyugaton pedig gúlasisakos torony kapcsolódik. A tornyot nyugatról két támpillér támasztja, köztük félköríves nyílás vezet a dongaboltozatos toronyaljba, a bejárat felett korong alakú vakolatdísz látható. A torony harangszintjén, a keleti és nyugati oldalon, valamint kétoldalt a nyugati homlokzaton szögben záródó ablakok nyílnak. A homlokzatokat fehérre meszelt párkány, a széleken és a nyílások körül meszeWeiterlesen
A magaslaton épült templom hajójához vele azonos szélességű, félköríves záródású szentély, nyugaton pedig gúlasisakos torony kapcsolódik. A tornyot nyugatról két támpillér támasztja, köztük félköríves nyílás vezet a dongaboltozatos toronyaljba, a bejárat felett korong alakú vakolatdísz látható. A torony harangszintjén, a keleti és nyugati oldalon, valamint kétoldalt a nyugati homlokzaton szögben záródó ablakok nyílnak. A homlokzatokat fehérre meszelt párkány, a széleken és a nyílások körül meszelt sávok tagolják, a déli homlokzaton két lunettaablak nyílik. A hajót kétszakaszos csehsüveg-boltozat, a szentélyt negyedgömbboltozat fedi. A boltszakaszokat tagolt fejezetű pillérekről induló hevederívek választják el egymástól. A hajó nyugati szakaszában az északi és déli falon bemutatták a korai, föltehetően középkori vakolatot. A hajó nyugati végében oszlopokra támaszkodó karzat áll. A szentélyben a falazott oltáron két féloszlop által keretezett tabernákulum áll, tetején kereszttel, két oldalán Szűz Mária és Páduai Szent Antal szobrát helyezték el. A szentély keleti falán a Krisztus Keresztelő Szent János általi megkeresztelését ábrázoló oltárkép látható. Weniger lesen

Siedlungen

Siedlung
Ábrahámhegy