Hegyesd – Szent Erzsébet

Hegyesd – Szent Erzsébet
Kirchtag
11-20
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
"Vára Hegyesd bazaltkúpjának tetején a XIII. sz.-ban épült. A töröktől visszafoglalva lerombolták. A Péterhegy tetején keletelt tp. alapfalainak körvonalai látszanak. A románkori tp minden valószínűség szerint a kkori falu egyháza volt. Ma nincs tp-a, csak iskolakápolnája. Tit: Szt. Erzsébet. Búcsú: nov. 19. Rn: febr. 15. Hsz: 300 (312). "
Történeti leírás
Mai templom adatai
Megnevezés
iskolakápolna
Védelemre javasoljuk
nem védett

Siedlungen

Siedlung
Hegyesd