Fenyőfő – Bűnbánó Mária Magdolna

Fenyőfő – Bűnb. Mária Magdolna
Kirchtag
07-22
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
"Erdei, újonnan épült műút köti össze Bakonyszentlászlóval. „Bakony-Fenyőfő "-t okleveleink már Szent István uralkodása idején említik. Hajdan szerzetesek éltek itt, de rendházuk valószínűleg a török időkben elpusztult. Mai templomának zöme az ősi román stílusú templom maradványa. 1488 után két évszázadon át prédium, a XVIII. századik felváltva az ugodi és pápai Esterházy-uradalom birtoka. 1737-ben az Esterházy család. telepíti be németekkel. Bakonyszűcs leányegyháza lesz. Templomát 1771-ben azWeiterlesen
"Erdei, újonnan épült műút köti össze Bakonyszentlászlóval. „Bakony-Fenyőfő "-t okleveleink már Szent István uralkodása idején említik. Hajdan szerzetesek éltek itt, de rendházuk valószínűleg a török időkben elpusztult. Mai templomának zöme az ősi román stílusú templom maradványa. 1488 után két évszázadon át prédium, a XVIII. századik felváltva az ugodi és pápai Esterházy-uradalom birtoka. 1737-ben az Esterházy család. telepíti be németekkel. Bakonyszűcs leányegyháza lesz. Templomát 1771-ben az Esterházyak renoválják barokk stílusban (szentély, toronyrész). Gyökeres renoválás 1972-73-ban volt. 1971-ben csatolták Bakonyszentlászlóhoz. A templom méretei: 22x8 méter.Tit: Bűnbánó Magdolna. Búcsú: júl. 2. Szi: rnáj. 26. Rn: okt. 22. Hsz: 312. " Weniger lesen
Történeti leírás
Középkori templom építési kora és átalakítása
Feltehetőleg középkori egyházas hely volt, 1748-ban és 1756-ban kelt összeírásokban az akkor álló templom romos volt, csak boltozott szentéyén volt tető.
16-17. századi történet
A település a 16. század második felében elnéptelenedett, a birtokos Eszterházyak 1737-ben telepítik újra római katolikus németekkel.
Történeti leírás 1701-1945
1755: a fenyőfői lakosok tervet készítettek a templom újjáépítéséhez, ami helyett Eszterházy Ferenc újabbat készíttetett, az építéshez építőanyagot és 400 forint támogatást adott. 1756: a templom átépítése megtörtént. 1771: Eszterházy Károly egri püspök kegyurasága alá tartozik, Bakonyszücs filiája. 1779: a vizitáció során két harangot jegyeztek fel.
Történeti leírás 1945-
1972-1973: felújítás
Mai templom adatai
Megnevezés
Rk. tp.
Elhelyezkedés
Fenyőfő, Petőfi Sándor utca, hrsz. 108.
Védelem mértéke
védett műemlék, régészeti lelőhely
Védelem törzsszáma
M 11292
Védelem azonosítója
12109, 2007; régészeti azonosító: 83835
Védés ideje
2013
Eredeti jelleg
plébániatemplom
Mai meghatározó korstílusa
késő barokk
Egyházigazgatási beosztás
filia
Ellátó plébánia
Bakonyszentlászló, Római Katolikus Plébánia
Általános jellemzők
A templom egyhajós, szentélye félköríves, hozzá délről sekrestye csatlakozik, a nyugati homlokzat felett torony áll. A toronysisak falazott. A hajó nyugati végében álló karzat alatti tér a hajótól vasráccsal elválasztva, előcsarnokként funkcionál, déli oldalán gyóntatófülkével, északi oldalán a karzatra vezető falépcsővel. A hajó, a szentély és a sekrestye is csehsüveg-boltozattal, a szentélyzáradék félkupolával fedett. A hajó oldalfalain és a szentély északi oldalán egy-egy szegmensíves ablak nWeiterlesen
A templom egyhajós, szentélye félköríves, hozzá délről sekrestye csatlakozik, a nyugati homlokzat felett torony áll. A toronysisak falazott. A hajó nyugati végében álló karzat alatti tér a hajótól vasráccsal elválasztva, előcsarnokként funkcionál, déli oldalán gyóntatófülkével, északi oldalán a karzatra vezető falépcsővel. A hajó, a szentély és a sekrestye is csehsüveg-boltozattal, a szentélyzáradék félkupolával fedett. A hajó oldalfalain és a szentély északi oldalán egy-egy szegmensíves ablak nyílik. A homlokzat falsávokkal és faltükrökkel tagolt. Rokokó főoltárán Mária Magdolna vászonra festett képe, két oldalán Szent Péter és Pál faszobraival. Weniger lesen

Siedlungen

Siedlung
Fenyőfő