Kolontár – Magyarok Nagyasszonya

Kolontár – Magyarok Nagyasszonya
Kirchtag
10-08
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
"1019-ben már említik, bencés birtok. 1380-ban papja Péter. Nagykolontár és Kiskolontár 1531-ben elpusztult. 1743-ban érkeznek az első német telepesek. Devecser gondozza őket. 1770-ben készül el a tp., tornya 1824 körül, 1933-ban 7,5 méterrel megnagyobbítják, új sekrestyét, boltozatot és tetőt kap. Barokk. Mj. 1935-ben önállósították. A tp méretei: 26x7 m.Tit: Szeplőtelen Fogantatás. Búcsú: okt. 8. Szi: dec. 8. Rn: dec. 21. Akv: 1937-től, előtte Dévecser. Hsz: 889 (911). "
Történeti leírás
Mai templom adatai
Megnevezés
Rk. tp.
Védelem törzsszáma
M 4949
Védelemre javasoljuk
műemlék

Siedlungen

Siedlung
Kolontár