Felsőrajk – Szent Anna

Felsőrajk – Szent Anna
Kirchtag
07-26
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
"A kkorban Alsó- és Felsőrajk, egyháza van mind a két Rajk-nak. Az egyiket — nem tudjuk, biztosan, melyik — 1247-ben Szt. Erzsébet, a másikat Szt. Márton tiszt.-re avatták. 1400-ban az egyik egyházának Szt. Erzsébet és kp-nájának Szt. Lázár a titulusa. 1333-34-ben egyiknek Lőrinc a papja. 1471-ben Alsórajk pl-a János, Felsőé Péter. Az egyik egyház mellett kp-na áll, Tit: Szt. Katalin. Káplánja János. Felsőrajk pl-ról még 1557-ben is tudunk. Alsórajkon Szt. Szűzről nev. premontrei prépostság létWeiterlesen
"A kkorban Alsó- és Felsőrajk, egyháza van mind a két Rajk-nak. Az egyiket — nem tudjuk, biztosan, melyik — 1247-ben Szt. Erzsébet, a másikat Szt. Márton tiszt.-re avatták. 1400-ban az egyik egyházának Szt. Erzsébet és kp-nájának Szt. Lázár a titulusa. 1333-34-ben egyiknek Lőrinc a papja. 1471-ben Alsórajk pl-a János, Felsőé Péter. Az egyik egyház mellett kp-na áll, Tit: Szt. Katalin. Káplánja János. Felsőrajk pl-ról még 1557-ben is tudunk. Alsórajkon Szt. Szűzről nev. premontrei prépostság létezik: 1270-ben Hahót nemzetség Buzád ága alapította. A csornai prépostság alá tartozott. 1274-ben Péter, 1370-ben Pál a prépost. Felsőrajk régi tp-át romjaiból a XVIII. sz. első felében állították helyre. Tetejét szalmával fedték. 1778-ban veszélyes, be kell zárni. Még e század végéig újjáépült. Barokk. A pacsai plébánia látta el a híveket. 1919-ben önállósult.Tit: Szt. Anna. Búcsú: júl. 26. Szi: márt. 25. és szept. 24. Rn: nov. 15. Akv: 1919-től. Alsórajké 1946-tól. Hsz: 1230 (1237). " Weniger lesen
Történeti leírás

Siedlungen

Siedlung
Felsőrajk