Csököly – Szent Márton, püspök

Csököly – Szent Márton, püspök
Kirchtag
11-11
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
"1280-ban a veszprémi káptalan excommunicatioval sújtja a Pok nemzetség tagjait, mert 1276-ban feldúlták csökölyi és görgetegi egyházukat. 1534 előtt 47 portás helység. A török idők előtt itt is kedveztek a prot.-soknak. Bíró Marton. pp. kegyúr 1757-60 között építteti fel tp-át. Szt. Márton tiszt.-re. Ennek fatp elődjét még 1717-ben Volkra Ottó pp, az akkori kegyúr vette el a prot.-októl, de akkor a Szentháromság tiszt.-re volt szentelve. A temető a régi romos tp. körül volt. Az új tp elé Bíró pp állíttatott egy Szentháromság szobrot. Szt. Márton oltárképét Ranolder pp. hozatta Romából. A tp. M. A falakon a legutóbbi festés alkalmával, az 1700-as évek derekáról való festmények kerültek elő. — A tp. 28x12 m. Barokk. — A pl-ház is régi. Mj.Tit: Szt. Márton. Búcsú: nov. 11. Szi: juI. 19. és dec. 20. Rn: márc. 29. Akv:1748-tól. Hsz: 731 (1382). "

Siedlungen

Siedlung
Csököly