Ácsteszér – Szent Márton, püspök

Ácsteszér – Szent Márton, püspök
Kirchtag
Jézus Szent Szíve ünnepe utáni szombaton
Történet (1975-ös sematizmus szerint)

"1393-ban Alch-Thezer néven már szerepel. Ekkor Csesznek várához tartozik. A régi „faluhelyen" állt tp romjai alól 1801-ben egyházi öltönyös és páncélinges katona teteme került elő. — A mai falut új helyére 1773-ban telepítette Esterházy Gábor, német és kevés magyar családdal. 1785-ig Surról és Bakonyszombathelyről kaptak lelki gondozást. Ekkor a veszprémi ferencesekkel indult meg az önálló lelkipásztori munka. Ők szervezik a templom (1792-94) és a plébánosház megépítését is. Tp. Későbarokk. Weiterlesen

"1393-ban Alch-Thezer néven már szerepel. Ekkor Csesznek várához tartozik. A régi „faluhelyen" állt tp romjai alól 1801-ben egyházi öltönyös és páncélinges katona teteme került elő. — A mai falut új helyére 1773-ban telepítette Esterházy Gábor, német és kevés magyar családdal. 1785-ig Surról és Bakonyszombathelyről kaptak lelki gondozást. Ekkor a veszprémi ferencesekkel indult meg az önálló lelkipásztori munka. Ők szervezik a templom (1792-94) és a plébánosház megépítését is. Tp. Későbarokk. Mj. 22,7x9,5 m. Restaurálták 1832-ben, a század végén és 1972-ben.
Tit: Szt. Márton pp. Búcsú: nov. 11. Szi: jan. 26. és aug. 17. Rn: okt. 3. Akv: 1785-től Hsz: 962 (1013)."

Weniger lesen
Történeti leírás
Középkori templom építési kora és átalakítása
A falut először 1393-ban említik, ekkor Csesznek várához tartozik, 1478-ban kőből épült temploma volt.
16-17. századi történet
Az utoljára az 1536-os összeírásban szereplő falu a török hódoltság alatt elpusztult.
Történeti leírás 1701-1945
Az 1773-ban újratelepített falu temploma 1792–94 között épült, Szent Márton tiszteletére szentelték. 1810-ben földrengés rongálta meg, 1844-ben renoválták, 1926-ban ismét helyreállították. A Jakobey Károly (1826–1891) által festett, Immaculatát ábrozoló mellékoltárát később Veszprémbe szállították, ahol 1945-ben elpusztult. Neogótikus főoltára 1894-ben készült.
Történeti leírás 1945-
1964: külső felújítás, 1968: a templombelső kifestése
Mai templom adatai
Megnevezés
Rk. tp.
Elhelyezkedés
Ácsteszér, Kossuth Lajos utca 47/a, hrsz. 1.
Védelem mértéke
műemlék
Védelem törzsszáma
M 2536
Védelem azonosítója
6101
Védés ideje
1958
Védelemre javasoljuk
n.a.
Eredeti jelleg
plébániatemplom
Mai meghatározó korstílusa
késő barokk, historizáló
Egyházigazgatási beosztás
plébánia
Ellátó plébánia
Ácsteszér, Római Katolikus Plébánia
Általános jellemzők
A falu középpontjában álló, a főutcára merőleges, északkeleti tájolású, egyhajós templom, a hajónál keskenyebb, négyzetes alaprajzú, íves záródású szentéllyel, a szentély északi oldalához csatlakozó sekrestyével, a hajó nyugati homlokzata előtt toronnyal. A homlokzatokat lábazat és kétrészes párkány, valamint a falsíkokat csaknem kitöltő faltükrök tagolják. A háromszakaszos főhomlokzat oldalsó szakaszai tört ívű, háromszög alakú orommezőkkel kapcsolódnak a toronyhoz. A tornyot egyenes záródású,Weiterlesen
A falu középpontjában álló, a főutcára merőleges, északkeleti tájolású, egyhajós templom, a hajónál keskenyebb, négyzetes alaprajzú, íves záródású szentéllyel, a szentély északi oldalához csatlakozó sekrestyével, a hajó nyugati homlokzata előtt toronnyal. A homlokzatokat lábazat és kétrészes párkány, valamint a falsíkokat csaknem kitöltő faltükrök tagolják. A háromszakaszos főhomlokzat oldalsó szakaszai tört ívű, háromszög alakú orommezőkkel kapcsolódnak a toronyhoz. A tornyot egyenes záródású, ívelt sarkú, szalagkeretes, záróköves bejárat, felette karzatablak, egy fekvő ovális alakú ablak, az órapárkány alatt pedig egy félköríves ablak tagolja. Az oldalhomlokzatokon és a szentély északi falán szegmensíves záródású ablakok nyílnak. A csehsüveg-boltozattal fedett toronyalj oldalfalain egy-egy szegmensíves záródású fülke nyílik. A hajót sík deszkamennyezet, a kosárívvel nyíló szentélyt csehsüveg-boltozat fedi. A hajó nyugati oldalán konzolokkal megerősített négyszögű pillérekre és falpillérekre támaszkodó, háromszakaszos, tükrös mellvédű orgonakarzat emelkedik. A neogótikus főoltár középső szoborfülkéjében Jézus Szíve szobor, kétoldalt Szent Márton és Sebestyén, valamint Szent Flórián és Vendel szobrai állnak, kétoldalt konzokolon Pietà és Szentháromság-szobrok láthatók. A templom berendezéséhez tartoznak még az északi diadalívpillérhez kapcsolódó szószék, keresztelőkút, a diadalív déli oldalán álló neogótikus Mária Szeplőtelen Szíve mellékoltár, a gyermek Jézust tartó Szent József, Lisieux-i Szent Teréz és Szent Antal szobrai, a szentélyben a neogótikus papi szék és a barokk padok. Weniger lesen

Siedlungen

Siedlung
Ácsteszér