Beőthy István

Névváltozatok
Örvendi István
Születés ideje
Születés helye
Tenke
Halálozás ideje
Halálozás helye
Székesfehérvár
Szentelés időpontja
Szentelés helye
Bécs
Szentelést végző személy
Fischer - Colbrie Ágost koadjutor püspök
Egyházmegye
Veszprém
Nyugdíjban
Fénykép elérhetőség
VEK 32868; VFL IX.8.a.
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 76. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Bécs (szeminárium) 1901 - 1905
Veszprém (piarista gimnázium)
Nagyvárad (gimnázium)
Hajdunánás (gimnázium)

Szolgálatok

Jellege Helye Csökkenő rendezés Tól Ig Esperesi kerület Főesperesi kerület
Főesperes 1943 1945 Székesegyházi főesperesség
Mesterkanonok 1935 1940
Éneklőkanonok 1945 1970
Nagyprépost 1970 1979
Esperes 1918 1935 Sümegi
Főesperes 1940 1943 Somogyi főesperesség
Káplán MURAKERESZTÚR 1905 1907
Plébános SÜMEG 1918 1935
Adminisztrátor VESZPRÉM I. 1941 1943
Káplán ZALAMERENYE 1905 1905