SZILASBALHÁS

Alapítás
1935
Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Egyházi személy neve Jellege Tól Ig Növekvő rendezés
Pajtényi László Adminisztrátor 1942 1957
Bóday Kálmán Adminisztrátor 1935 1942
Szöllősi Mihály Káplán 1938 1940
Baán Jenő Káplán 1936 1937
Bóday Kálmán Helyikáplán 1934 1935

Ellátó

Ellátott

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Enyingi Székesegyházi 1938 1938

A plébánia templomai

Egyházmegyék